KONKURS
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą siódmą edycję Nagrody KLIO i zapraszają  wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Na zgłoszenia książek wydane w roku bieżącym i poprzednim (2021 i 2020) czekamy do 30 września 2021 r.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając w wersji papierowej podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty poniżej) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji pod adres „Nagroda Klio”:

Waldemar Michalski
Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem NAGRODA KLIO

UWAGA! Zgłoszenie oraz wykaz zgłaszanych książek należy także przesłać
w wersji elektronicznej drogą mailową w ww. terminie, na adres: promocja@historiaikultura.pl

Pliki do pobrania:

REGULAMIN NAGRODY KLIO (PDF)Zgłoszenie (DOCX)Wykaz zgłaszanych książek (XLS)

Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach:

 • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
 • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

O tym w czyje ręce trafi Nagroda KLIO decyduje Jury w składzie:

 • Prof. Halina Manikowska
 • Prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący)
 • Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
 • Prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 • Prof. dr hab. Maciej Janowski
 • Red. Tomasz Łubieński
 • Red. Marian Turski
 • Red. Tomasz Urzykowski

Nagrody wręczane są podczas dorocznych Targów Książki Historycznej. Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną podczas inauguracji Targów Książki Historycznej, w czwartek 25 listopada 2021 r.

Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Mecenasem Nagrody w kategorii varsaviana jest Miasto Stołeczne Warszawa. Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

ADRES:

Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

Waldemar Michalski
Email: waldemar.michalski@historiaikultura.pl
Tel. 601 313 654

Otwarcie Targów Książki Historycznej i ogłoszenie laureatów Nagrody Klio 2020.

NAGRODA KLIO -  EDYCJE


po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji książek wydanych w latach 2019–2020 postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii autorskiej:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:
 • Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
 • Andrzej Mencwel – za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
 • Wojciech Bonowicz – za książkę Biografia (Wydawnictwo Znak)

 

W kategorii monografia naukowa:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000 zł otrzymuje:
 • Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
 • Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
 • Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

 

W kategorii edytorskiej:

 • Równorzędne wyróżnienia otrzymują:
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik,
  TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866
  (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 2, Bitwa Warszawska
  (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska,
  dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3
  (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej
  (ok. 1372 r.)
  (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie,
  5 tomów
  (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce
  (autor prof. Jan K. Ostrowski)

 

W kategorii Varsaviana:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:
 • Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
 • Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:
 • Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 198 propozycji książek wydanych w latach 2018-2019 postanowiło nagrodzić:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Piotr Głuszkowski – za książkę Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Wydawnictwo Universitas)

Dwie nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:

 • Piotr M. Majewski – za książkę Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Alicja Urbanik-Kopeć – za książkę Anioł w domu, mrówka w fabryce (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich za książkę Ormiańska Polska (autorzy: Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba)
Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Straszny dwór, czyli sarmackie korzenie niepodległej (autor: Jacek Kowalski)
Skarpa Warszawska za książkę Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego za serię COMUNICARE – Historia i Kultura
Wydawnictwo Austeria, za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny (autorzy: Marcin Wodziński, Waldemar Spallek)
Fundacja Pasaże Pamięci za książkę Sen o teatrze (autor: Justyna Biernat)

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

Adam Dylewski za książkę Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze (Wydawnictwo Czarne)
Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:
Andrzej Zawistowski za książkę Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w. (Trzecia Strona)
Nagrodę II stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:
Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Mniej Strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem. (Wydawnictwo Akademickie DIALOG)

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Włodzimierz Mędrzecki – za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Wydawnictwo Literackie).

Nagrodę II stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Anna Grześkowiak-Krwawicz – za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Maciej Górny – za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

W kategorii edytorskiej:
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku – za książkę Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG – za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.,
 • Ośrodek Karta – za serię Świadectwa XX wiek,
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina,
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Jacek Leociak – za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią).

Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:

 • Grzegorz Mika – za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Piotr Wierzbicki – za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska).

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO W TYM ROKU OBJĘLI:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2016–2017 postanowiło nagrodzić następujących autorów, wydawców:

 KATEGORIA AUTORSKA I MONOGRAFII NAUKOWYCH:

 • Michał Tymowski –za książkę Europejczycy i Afrykanie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Grzegorz Motyka – za książkę Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna (Wydawnictwo Literackie)
 • Łukasz Krzyżanowski – za książkę Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta (Wydawnictwo Czarne)

KATEGORIA EDYTORSKA:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za książkęKatalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (opracowanie Marta Czyżak)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za książkę Władza, symbole i rytuały (autor Aleksander Gieysztor)
 • Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę O tatrzańskich pocztówkach (autor Adam Czarnowski)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za serię „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918)”

 KATEGORIA VARSAVIANA:

 • Magdalena Stopa za książkę Julian Kulski. Prezydent okupowanej walczącej Warszawy
  (Editions Spotkania)
 • Paweł Fijałkowski za książkę Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795. Rozwój w dobie wielkich zmian (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Andrzej Leon Sowa za książkę Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK
  (1940–1944) i sposoby ich realizacji
   (Wydawnictwo Literackie)
 • Ośrodek Karta za książkę Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–1979(Ośrodek Karta)
 • Małgorzata Szafrańska za książkę Ogrody Zamku Królewskiego wWarszawie (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej i monografii naukowych przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Zbigniew Ogonowski – za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)

Dwie Nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:

 • Andrzej Nowak – za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. (Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza – za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Instytut Historii PAN,  Wydawnictwo Neriton,  Polskie Towarzystwo Historyczne)

W kategorii edytorskiej:

Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymują:

 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945
 • Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy.
 • Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie
 • Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach
 • Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.

W kategorii varsaviana:

Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł otrzymują:

 • Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklane, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA)
 • Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN)
 • Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Nie?pokonana (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią)
 • Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 160 propozycji książek wydanych w latach 2014–2015 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:

 • Katarzynie Minczykowskiej – za książkę Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. (Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)

Nagrodę II stopnia w wysokości po 6000 zł:

 • Andrzejowi Sieroszewskiemu – za książkę Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny. (Wydawnictwo ISKRY)

Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.

 • Monice Śliwińskiej – za książkę Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy
  Pareńskich (Wydawnictwo ISKRY)

W kategorii monografii naukowych przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:

 • Grażynie Kubicy – za książkę Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Nagroda II stopnia w wysokości 6000 zł:

 • Robertowi Spałkowi – za książkę Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956 (Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Zysk i S-ka)

Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.

 • Jarosławowi Pałce i Jerzemu Poksińskiemu – za książkę Michał Żymierski 1890–1989 (Instytut Pamięci Narodowej)

W kategorii edytorskiej przyznano:
Cztery równorzędne wyróżnienia:

 • Wydawnictwu Uniwersytetu ŁódzkiegoArchiwum Państwowemu w Łodzi i Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie za książkę Encyklopedia Getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego
 • Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum za książkę Joannici i ich związki z ziemiami polskimi
 • Wydawnictwu MS za książkę Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych tom 1-7
  Muzeum II Wojny Światowej na książkę Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945

W kategorii varsaviana przyznano:
Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł:

 • Monice Maludzińskiej za cykl Żebracy i włóczędzy w XVIII-wiecznej Warszawie (Wydawnictwo Neriton)
 • Patrykowi Pleskotowi za książkę Miasto śmierci. Pytania o morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956–1989) (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Mariuszowi Kolmasiakowi za książkę Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818– 2014) (Wydawnictwo Taurus)
 • Robertowi Hasselbuschowi i Marii Ciesielskiej za książkę Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
 • Elżbiecie Markowskiej i Katarzynie Naliwajek-Mazurek za książkę Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939–1945 (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego)

Jury Nagrody KLIO przyznaje:
Fundacji ,,Warszawa Walczy 1939–1945” i Wydawnictwu Bellona nagrodę specjalną za opublikowanie dzieła Warszawa Walczy 1939–1945. Leksykon pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego