ROK SIENKIEWICZA

WYDARZENIE

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza Fundacja Historia i Kultura przygotowała multidyscyplinarny projekt pod tytułem „Pomiędzy historią a wyobraźnią – historyczność Trylogii” przy współpracy biblioteki cyfrowej Polona, Biblioteki Narodowej i Białostockiego Ośrodka Kultury oraz przy wsparciu finansowemu Instytutu Książki.

Projekt polega na przeprowadzeniu działań popularyzatorskich i edukacyjnych, skierowanych nie tylko do indywidualnego odbiorcy (wystawa plenerowa z archiwalnymi ilustracjami, pokazy „Żywych obrazów” podczas Targów Książki Historycznej), ale też do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy mają największy wpływ na odbiór dzieł Sienkiewicza przez współczesną młodzież.

Podczas szkoleń i dyskusji panelowej skierowanych specjalnie do pedagogów, zamierzamy przedstawić nie tylko sylwetkę Henryka Sienkiewicza i jego dorobek, ale też pokazać historyczne realia i historyczną prawdę lub mit w jego twórczości. Kulminacja projektu, odbywającego się w kilku miastach Polski (Warszawa, Kielce, Białystok), nastąpi podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie w dniach 24-27 listopada 2016 roku. Dobór tematu nie jest przypadkowy. Nawiązuje bowiem zarówno do sienkiewiczowskiego jubileuszu, jak również do uczestnictwa w targach wydawców z Ukrainy i ukraińskiego czytelnika, co nadaje wydarzeniu wyjątkowy charakter.

NA PROJEKT SKŁADAJĄ SIĘ:

Dyskusja panelowa

na temat twórczości Henryka Sienkiewicza i jej znaczenia dzisiaj ma na celu pokazanie młodzieży i wszystkim zainteresowanym, jak współcześnie możemy odczytywać książki napisane przez Noblistę ponad sto lat temu. Chcemy zachęcić publiczność do wyrażania swojego zdania, do własnych przemyśleń a przez to do twórczego i krytycznego spojrzenia na literaturę w ogóle. W dyskusji wezmą też udział specjaliści – nauczyciele, pedagodzy, historycy i poloniści, którzy będą odpowiedzialni za moderowanie rozmowy. Dyskusja odbędzie się 25 listopada godzina 15-16.30.

Warsztaty dla nauczycieli

w Białymstoku, Warszawie i Kielcach. W trakcie szkolenia doświadczeni metodycy przedstawią na podstawie wybranych gotowych scenariuszy lekcji sposoby rozwijania podstawowych tematów zawartych w podstawie programowej szkół ponadpodstawowych w oparciu o dzieła Henryka Sienkiewicza oraz materiały, dzięki którym można w nowoczesnej, atrakcyjnej formie zachęcać młodzież do zainteresowania okresem historycznym opisanym w Trylogii i samą twórczością literacką polskiego Noblisty. Wszyscy nauczyciele otrzymają bezpłatne materiały do wykorzystania na lekcjach.

"Żywe obrazy"

Szkoły będą mogły wziąć również udział w pokazach rekonstrukcji wybranych scen z dzieł Henryka Sienkiewicza, które będą połączone z krótkimi wykładami na temat twórczości Noblisty i kontekstu historycznego. Przedstawienia będą się odbywały kilka razy dziennie od czwartku do niedzieli (24-27 listopada) przed Arkadami Kubickiego na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie

Plenerowa wystawa „Pomiędzy historią a wyobraźnią”

będąca integralną częścią projektu, zostanie udostępniona szerszej publiczności w Białymstoku, Warszawie oraz Kielcach. Tematem wystawy – tak jak i całego projektu – jest historyczność Trylogii. Trylogia jako dzieło literackie ma charakter nieodzownie związany nie tylko z okresem historycznym, który opisuje, ale też z czasem, w którym powstawała. Chociaż Henryk Sienkiewicz zbierał materiały i posiadał poszerzoną wiedzę historyczną, nie udało mu się uniknąć stereotypów, które funkcjonowały w XIX wieku na temat potopu szwedzkiego czy najazdów tatarskich, a także uogólnień, które musi posiadać powieść. Dziewiętnastowieczni – często wybitni jak Kossak – ilustratorzy powieści Noblisty również nie ustrzegli się drobnych nieścisłości. Pomimo to, a może właśnie dlatego, zarówno dzieła Sienkiewicza jak i ilustracje do nich są dzisiaj cennym źródłem wiedzy historycznej i literackiej.

Po zakończeniu projektu istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia wystawy – wystarczy zagwarantować koszty transportu.

Scenariusze lekcji

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają scenariusze zajęć edukacyjnych przeznaczonych do nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. Materiały te będą zawierały selektywny wybór cytatów z dzieł Sienkiewicza, opracowań naukowych o jego twórczości (tych negatywnych i pozytywnych) oraz opinii o zachowaniu historycznych realiów w twórczości noblisty. Ofertę będą uzupełniały materiały ilustracyjne: zdjęcia, reprodukcje malarskie i reprodukcje rysunków, odnoszących się do twórczości Sienkiewicza bądź historycznych realiów w jego dziełach.

Tematy scenariuszy:
– Prawda historyczna w Trylogii, czyli kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza;
– Rzeczpospolita w czasie wojen w drugiej połowie XVII wieku;
– Z Łubniów do… Mordoru, czyli Sienkiewicz jako pre-fantasta;
– Losy Andrzeja Kmicica jako uniwersalna podróż bohatera;
– Sienkiewiczowskie kontrowersje – dlaczego Sienkiewicz budził i budzi kontrowersje?

POBIERZ SCENARIUSZE ZA DARMO

PROGRAMY WYDARZEŃ

Program Białystok

 • 02.11.-21.11.2016 plenerowa wystawa przed siedzibą Białostockiego Ośrodka Kultury.
 • 03.11.2016 r.warsztaty dla nauczycieli, start godz. 14.00, Klub Fama – Białostocki Ośrodek Kultury *obowiązują zapisy

Miejsce: Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok.

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: anna@bok.bialystok.pl, tel. 85 746 13 26 (w godz. 8:00-16:00). Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

POBIERZ PLAKAT

Program Warszawa Targi Książki Historycznej:

 • 24-27.11.2016 Wystawa archiwalnych ilustracji do dzieł Henryka Sienkiewicza pod tytułem „Pomiędzy historią a wyobraźnią – Trylogia Henryka Sienkiewicza”
 • 24-25.11.2016r. Oprowadzanie po wystawie „Pomiędzy historią a wyobraźnią –Trylogia Henryka Sienkiewicza” , godz. 10.30, 13.00, 14.00
 • 24.11.2016 r. Zajęcia warsztatowe prezentujące pomysły pracy nad Trylogią Sienkiewicza dla nauczycieli,  godz. 14.00 *obowiązują zapisy
 •  24-27.11.2016 r. „Żywe obrazy” z Trylogii Henryka Sienkiewicza – pokazy w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych, godz. 11.00, 13.30, 14.30
 • 25.11.2016r., Dyskusja panelowa o twórczości Henryka Sienkiewicza dzisiaj,  godz. 11.30-12.30

Miejsce: namiot konferencyjny przed Arkadami Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie, Plac Zamkowy 4, Warszawa

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: ewa.karasinska@historiaikultura.pl. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ ZAPROSZENIE

Program Kielce:

01.12.2016 r. warsztaty dla nauczycieli

więcej informacji wkrótce

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: wojciech.kalwat@gmail.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ ZAPROSZENIE

POMIĘDZY HISTORIĄ A WYOBRAŹNIĄ - HISTORYCZNOŚĆ TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA (WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI) - GALERIA

Galeria

FESTIWAL CZYTAJMY

WYDARZENIE

25-27 września 2015 rok

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Arkady Kubickiego

Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych literaturą, rynkiem książki oraz poszukujących ciekawej formy spędzenia wolnego czasu. Przebieg Festiwalu dopasowany jest do szczególnych potrzeb najmłodszych, dlatego to dla nich przygotowujemy najwięcej atrakcji. Liczymy, że podobnie jak w latach poprzednich rodzice i dziadkowie będą, obok dzieci, najliczniejszą grupą odwiedzającą Festiwal. Impreza ta została pomyślana, jako miejsce spotkania wydawców, księgarzy, autorów, tłumaczy, ilustratorów, bibliotekarzy, środowisk naukowych i ilustratorów z czytelnikami i potencjalnymi odbiorcami. Dzięki możliwości nawiązania dialogu pomiędzy tymi grupami, stworzone jest pole do dyskusji, nad jakością rynku wydawniczego. W czasie festiwalu odbywa się także szereg wydarzeń towarzyszących, mających na celu wspieranie czytelnictwa, aktywnego spędzania wolnego czasu i integrację rodzin.

CELE


 • Propagowanie kultury czytelniczej wśród najmłodszych.
 • Zorganizowanie dużej imprezy promującej czytelnictwo i dobrą książkę, która wpisałaby się jako przedsięwzięcie cykliczne w panoramie kulturalnej Warszawy.
 • Zaangażowanie i zintegrowanie jak największej liczby podmiotów, których celem jest wspieranie czytelnictwa (wydawcy stowarzyszenia, placówki kulturalne i edukacyjne).
 • Umożliwienie wydawcom książek dziecięcych bezpośredniego kontaktu z kupującymi/czytelnikami i zaprezentowanie odwiedzającym aktualnej oferty wydawniczej.

 • Pokazanie inicjatyw mających na celu propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
 • Popularyzacja, reklama i promocja wartościowych wydawnictw książkowych, czasopism, wydawnictw audiowizualnych, programów i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w szczególności dotyczących edukacji dziecięcej oraz popularyzowanie książki ambitnej pod względem merytorycznym, edytorskim, graficznym.
 • Fundacja Historia i Kultura zaprasza do kontaktu zarówno wydawców polskich i zagranicznych książek dla dzieci i młodzieży, a także gier i zabawek edukacyjnych.

PARTNERZY


PATRONI HONOROWI


PATRONI MEDIALNIZLOT KLAS MUNDUROWYCH 2016

WYDARZENIE

Zlot Klas Wojskowych to wydarzenie przygotowywane przez Fundację Historia i Kultura wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. W 2013 roku na terenie poligonu wojskowego w pobliżu Rembertowa spotkało się ponad 2 000 uczniów z całej polski by wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach m.in. wspólnym przygotowaniu bazy polowej. Biwakujących przy ognisku odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

W dniach 01-04 czerwca 2016 roku w Ostródzie odbył się Zlot Klas Mundurowych, przygotowany przez Fundację Historia i Kultura przy wsparciu Stowarzyszenia obronnego FIA – Fideles et Instructi Armis oraz Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.  W Zlocie udział wzięli uczniowie szkół z terenów wschodniej Polski m.in. z Białegostoku, Rzeszowa, Olsztyna. Zostali oni wytypowani wśród ponad 6 tysięcy chętnych we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych jako potencjalne kadry do budowania zasobu przyszłej obrony terytorialnej ściany wschodniej.

Uczniowie przygotowali uroczysty apel, podczas którego Minister Antoni Macierewicz zapowiedział stworzenie przyszłych oddziałów obrony terytorialnej i zachęcał młodzież do zainteresowania się tą formacją.

Zwrócił się do uczniów tymi słowami:

„Znaleźliście się tutaj nie dlatego, że ktoś Wam kazał. Nie znaleźliście się tutaj z niczyjego nakazu ani rozkazu. Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła Was miłość Ojczyzny, przywiodło Was to, co jest najprostszą, najstarszą odpowiedzią na żołnierskie pozdrowienie – Ku chwale Ojczyzny!” 

Ćwiczenia z musztry i ceremoniału wojskowego były jednak tylko elementem pełnego procesu szkoleniowego.  Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FIA ponad 40 Członków – Instruktorów prowadziło intensywne szkolenia poligonowe, wspierało prowadzenie programu Zlotu oraz sprawne przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań 9 kompanii szkolnych. W ćwiczeniach poligonowych główny ciężar podpunktów dotyczących pracy z bronią oraz na strzelnicy /strzelanie sytuacyjne/ wzięli na siebie członkowie Stowarzyszenia Vis et Honor, którzy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem 100 sztuk broni palnej.

Program Zlotu oparty o 3 rejony szkolenia w tym dwa poligonowe obejmowały:

Rejon A i B – podpunkty szkolenia poligonowego:

1. Zasady bezpieczeństwa (BLOS). Przyjmowanie postaw strzeleckich (MANUAL).
2. Strzelnica dynamiczna
3. Tor sprawnościowy
4. Ewakuacja poszkodowanego z pola walki
5. Samopomoc medyczna na polu walki
6. Pododdział w działaniu ofensywnym

Rejon C / uczestnictwo w Targach, prezentacji Wojska Polskiego, uczelni i firm zbrojeniowych.

Rejon ćwiczeń poligonowych wizytowali przedstawiciele instytucji państwowych, Wojska, goście zagraniczni a także uczestnicy Kongresu i Konferencji.

Wieczorami po intensywnym dniu na Uczestników Zlotu czekały prelekcje Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, a także opowieść o Żołnierzach Wyklętych autorstwa p. Bartłomieja Ilcewicza i Grzegorza Woloszczaka historyków, znawców tematu będące wstępem do filmów: “Karbala” i “Historia Roja”.

Wsparcia Uczniom i Nauczycielom udzieliła Polska Grupa Zbrojeniowa przekazując między innymi wszystkim Uczestnikom Zlotu plecaki wraz z wyposażeniem. Symbolicznego przekazania prezentów reprezentantom Szkół na zbiórce 2 batalionu dokonał Dyrektor Wykonawczy PGZ Pan Robert Szydłowski w asyście przedstawicieli Biura do Spraw Proobronnych.

Fot. Cezary Pomykało

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Specjalne podziękowania składamy na ręce EXPO MAZURY za wsparcie projektu.


PROJEKT „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ WYDAWCÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH…”

To projekt mający na celu nawiązanie kontaktów i wypracowanie pola do dalszej współpracy pomiędzy wydawcami polskimi i ukraińskimi oraz promocję rynku książki jako istotnego sektora przemysłów kreatywnych.

Przedstawicieli wydawnictw ukraińskich po raz pierwszy można było spotkać na Warszawskich Targach Książki w dniach 19-22 maja w ramach salonu „Literacka Ukraina”. Zaprezentowano tam m.in. książki literackie, powieści, dokumenty, reportaże, książki dla dzieci. Wydawcy ukraińscy i polscy brali udział dyskusji panelowej na temat rozwoju sektora w regionie na przykładzie Polski i Ukrainy.

Kolejna odsłona projektu miała miejsce w listopadzie – był to Salon Książki Ukraińskiej na Targach Książki Historycznej. Można w na nim było spotkać wydawnictwa ukraińskie związane z książką historyczną, naukową i akademicką. Dodatkowo również polskie wydawnictwa mające w swojej ofercie książki o tematyce związanej z historią Ukrainy urządzały promocję na swoje książki. Odbyła się także druga dyskusja panelowa dla przedstawicieli środowiska wydawców i księgarzy z Polski i Ukrainy na temat sytuacji i doświadczeń na środkowo-europejskim i wschodnio-europejskim rynku książki specjalistycznej, poruszono tematy związane  min. z przekładami książek naukowych, ich rentownością, sprzedażą i promocji w sytuacji niewielkich nakładów.

Najważniejszym celem realizacji zadania jest prezentacja polskiego rynku księgarskiego jako ważnego i rozwijającego się w Polsce przemysłu kreatywnego oraz udzielenie wsparcia środowiska wydawców polskich, a przede wszystkim instytucji i organizacji związanych z książką wydawcom ukraińskim. Wszystkie działania w ramach projektu zmierzały również do prezentacji pozytywnych polskich doświadczeń oraz wzorów związanych z transformacją polskiego rynku książki od czasów komuny, aż po gospodarkę wolnorynkową wymuszającą na wydawnictwach rozwój innowacyjności (np. nowe technologie druku, programy do edycji książek, programy antyplagiatowe, nowoczesne bazy do przechowywania danych itp.), zastosowanie nowoczesnych form promocji i sprzedaży (np. sklepy internetowe, promocje książek w mediach społecznościowych, marketing bezpośredni). Inicjatywa ta wspierała, więc zacieśnienie współpracy w regionie i inicjowała kontakty gospodarcze pomiędzy Polską a Ukrainą.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016.


ZLOT KLAS MUNDUROWYCH 2013

WYDARZENIE

Zlot Klas Wojskowych to wydarzenie przygotowywane przez Fundację Historia i Kultura wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej. W 2013 roku na terenie poligonu wojskowego w pobliżu Rembertowa spotkało się ponad 2 000 uczniów z całej polski by wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach m.in. wspólnym przygotowaniu bazy polowej. Biwakujących przy ognisku odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Historyczny zlot klas mundurowych nie był tylko niewinną zabawą w wojsko. Pod wydarzeniem w biwakowej atmosferze kryła się głęboka, międzypokoleniowa troska o edukację obronna młodzieży.

Główna uroczystość, jaką było ślubowanie blisko 2000 uczniów z klas o „profilu wojskowym”, odbyła się 17 maja 2013 roku przed Grobem Nieznanego Żołnierza – uczniowie klas mundurowych podczas apelu „Edukacja obronna” zorganizowanego przez Akademię Obrony Narodowej i Wojskową Akademię Techniczną poprosiły obecnych na uroczystości ministrów obrony i edukacji narodowej o wsparcie działań edukacyjno-obronnych, które zmierzać będą do kształtowania postaw obronnych Polaków. – Dziękujemy za zaproszenie, za pomoc, za okazane serce, za to, że zostały dostrzeżone nasze szkolno-wojskowe mundury i determinacja, z jaką zdobywamy kolejne umiejętności. Marzymy o tym, aby nasz trud i trud nauczycieli i uczniów sponad 200 szkół w Polsce nie poszedł na marne – powiedział w imieniu wszystkich uczniów Józef Jordan, uczeń CXXVLO im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie.

Uczniów wsparli nauczyciele: – W Polsce jest ponad 200 szkół z klasami mundurowymi, a w nich ponad 20 tysięcy młodych ludzi, którzy za własne pieniądze kupują mundur, uczą się i podnoszą swoje umiejętności obronne. To młodzież, która działa z wielką pasją, poświęca wolny czas, oddaje wiele serca – przypomniała z kolei Marta Cegielska, nauczycielka Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że w naszym kraju na edukację obronną przeznaczamy minimalną ilość godzin. – Brakuje pieniędzy, aby ta edukacja była ciekawa, aby sprostała potrzebom i współczesnym wyzwaniom.– podkreśliła przedstawicielka grona pedagogicznego. Jednocześnie także ona podziękowała obu resortom za udzielane – w ramach swoich możliwości i budżetów – wsparcie uczniowskich i nauczycielskich pasji.

Radości z troski uczniów o swoje kształcenie obronne nie krył pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia rektor-komendant Akademii Obronny Narodowej gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek: – Przeżywamy wspaniałe chwile. Nie zdarzyło się jeszcze, aby na tym placu stanęło dwa tysiące uczniów w mundurach, a wraz z nimi społeczność akademicka, by wspólnie pokłonić się tym, którzy walczyli i walczą o obronność oraz bezpieczeństwo Polski, Europy i świata – powiedział gen. Pacek witając w swoim imieniu i rektora-komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, przybyłych gości.

Szefowie obu resortów nie byli obojętni na deklaracje uczestników apelu. – Serce rośnie, kiedy widzi się na tylu uczniów na placu tak ważnym dla każdego Polaka – powiedział minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który jednocześnie zachęcił młodzież do kontynuowania obranej drogi. – W klasach wojskowych można sie uczyć na najlepszych wzorcach patriotyzmu, postaw obywatelskich, zdrowego stylu życia – podkreśliła z kolei minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Szefowie obu resortów podziękowali uczniom, nauczycielom i organizatorom ze środowiska wyższego szkolnictwa wyższego za angażowanie się w ideę edukacji obronnej.

Uroczystości, w której młodzież złożyła niecodzienne ślubowanie Ojczyźnie, towarzyszyło wręczenie kwiatów przedstawicielom organizacji kombatanckich i weteranów, skupiających m.in. powstańców warszawskich, inwalidów wojennych, kawalerów orderu Virtuti Militari, poszkodowanych na misjach poza granicami kraju oraz złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza – w ten sposób młode pokolenie wyraziło szacunek ofiarom wojen, żołnierzom wszystkich frontów II wojny światowej i bohaterom walk o niepodległą i wolną Polskę.

W ceremonii oprócz ministrów obrony i edukacji wzięli udział także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, instytucji i jednostek wojskowych. W gronie obecnych był m.in. dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Anatol Wojtan, dyrektorzy departamentów obu resortów, przedstawiciele duchowieństwa, władze wojskowych szkół wyższych. Plac marszałka Piłsudskiego jednak należał przede wszystkim wespół do kombatantów II wojny światowej oraz niepodległościowego podziemia, weterani misji pokojowych, oraz dyrektorzy, nauczyciele i opiekunowie z zaproszonych szkół, a także mieszkańcy Warszawy. Uroczystość zakończyła defilada złożona z Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz pododdziałów klas mundurowych.
Apel uczniów swoją wizytą na biwaku wsparł prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Do spotkania doszło 18 maja na poligonie w Rembertowie podczas uroczystości ogni obrania.

Niezwykłego gościa młodzież uczciła pieśnią „Na przywitanie wszyscy razem”. Następnie w imieniu środowiska AON i biwakującej młodzieży prezydenta witał rektor-komendant Akademii gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek. Przypominał ideę zlotu uczniów klas wojskowych oraz szczegóły uroczystości, które odbyły się w dzień wcześniej przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na koniec poprosił prezydenta o tradycyjną gawędę, która przybliżyłaby jego wojskowe doświadczenia. – Moja gawęda będzie krótka, bo komary żrą – odpowiedział prezydent, z miejsca zyskując sobie swoją bezpośredniością sympatię młodzieży. – Cieszę, się że jest tego typu inicjatywa, która gromadzi młodych ludzi nie tylko z powodu sentymentu do tradycji wojskowej, ale przede wszystkim z nastawienia, że Ojczyzna zawsze potrzebuje ludzi odważnych. Mnie Ojczyzna Ludowa do wojska nie chciała, choć mnie samego do munduru ciągnęło. Tak było do roku 1990, kiedy to premier Mazowiecki wezwał mnie do siebie z pytaniem: byłeś w wojsku? Gdy odpowiedziałem, że nie, usłyszałem: to będziesz. I tak razem z Januszem Onyszkiewiczem zostałem wiceministrem obrony narodowej – zakończył Bronisław Komorowski.

Prezydent jak zwykle imponował swoim poczuciem humoru i dystansem do własnej osoby Specjalną opowieść zadedykował też obecnym na ogniobraniu harcerzom z Opolskiej Chorągwi imienia rotmistrza Pileckiego, którzy nadawali muzyczny ton całemu spotkaniu. – Najwięcej przyjaciół poznałem w czasach działalności opozycyjnej i w harcerstwie – zwierzył się. – Te znajomości z czasów harcerskich przydały mi się w całym moim życiu, w najtrudniejszych jego okresach.

Podczas spotkania w Rembertowie dominował śpiew. Ogniobranie wywodzące się z tradycji wojskowej i kultywowane przez środowiska harcerskie, jest specyficznym obrzędem, którego kluczowy element stanowi ognisko. Jego rozpalenie jest sygnałem do przywołania pamięci o bohaterach i ważnych z historii wydarzeniach. Towarzyszące ogniobraniu śpiew i opowieści dają uczestnikom poczucie jedności, harmonii i wspólnoty. Jednak spośród wszystkich piosenek z repertuaru wojskowego i harcerskiego prezydenta najbardziej wzruszyła ta o legionach marszałka Piłsudskiego – To, że śpiewacie „Pierwszą Brygadę” pokazuje jak bardzo zmieniło się wojsko, bo były czasy, kiedy jej przypominanie było zakazane.

Na zakończenie wspólnego śpiewania przy ognisku gen. Pacek zaprosił młodzież i prezydenta za rok, na kolejne spotkanie uczniów klas wojskowych. Prezydent nie pozostał dłużny i zaproponował przyjęcie w Belwederze najbardziej wyróżniających się klas całego tegorocznego zlotu. Ostatnim punktem programu było wręczenie zwierzchnikowi Sił Zbrojnych pamiątkowego ryngrafu AON „Człowiekowi Wielkiej Wiedzy, Honoru i Wspaniałego Serca”. W spotkaniu prezydenta z młodzieżą i harcerzami uczestniczyli również studenci, kadra, pracownicy i profesorowie Akademii Obrony Narodowej.

Oprócz tego w programie całego biwaku, który rozpoczął się już 16, a zakończył w niedzielę, 19 maja, znalazło się szereg atrakcji: zwiedzanie Warszawy, pobyt w jednostce w Wesołej, pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, prelekcje filmów, cykl spotkań z „ciekawym człowiekiem”, imprezy sportowo-rekreacyjne, dyskoteka, ognisko. Nie zabrakło też prezentacji oferty edukacyjnej wydziałów AON oraz wszystkich wojskowych uczelni wyższych.

Celem całego zlotu było propagowanie wiedzy wojskowej, postaw proobronnych i patriotycznych w młodym pokoleniu. Biwak łączył w sobie charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i patriotyczny. Przedsięwzięcie, odbywające się pod patronatem ministra obrony narodowej jest inicjatywą rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. dr. hab. Bogusława Packa, w jego przygotowaniu brała udział również Fundacja Historia i Kultura. To konsekwencja zakrojonego na szeroką skalę i prowadzonego już od wielu miesięcy pod jego kierunkiem programu partnerskiego z placówkami kształcenia ponadgimnazjalnego. Tylko w początkowych miesiącach tego roku uczelnia podpisała porozumienia o współpracy z blisko dziesięcioma szkołami z całego kraju. W wyniku porozumień uczniowie szkół objętych patronatem mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez AON, a pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni prowadzić zajęcia w szkołach. Ponadto kadra naukowa Akademii wesprze opracowanie programów nauczania w klasach o profilu mundurowym. Dodatkowo AON udostępni uczniom swoje zbiory biblioteczne w postaci możliwości skorzystania z czytelni. Również inicjatywą rektora, która w zamierzeniu ma propagować edukację obronną i kształtowanie postaw obronnych, jest umożliwienie cywilnym studentom AON zdobycie stopnia wojskowego podczas dodatkowych szkoleń.

16.05.2013 Zlot klas wojskowych rozpoczęty!17.05.2013 - Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza18.05.2013 - drugi dzień zlotu klas mundurowych18.05.2013 - Prezydent Komorowski z uczniami przy ognisku


DIGITALIZACJA KSIĄŻKI TEATRY WARSZAWY 1044-1945 TOMASZA MOŚCICKIEGO

Digitalizacja książki

Fundacja Historia i Kultura w ramach projektu  dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonała digitalizacji i udostępnienia w formie publikacji elektronicznej książki autorstwa Tomasza Mościckiego Teatry Warszawy 1944-1945. Kronika.

Aby zapoznać się z jej treścią wystarczy kliknąć w poniższy przycisk.

Przeczytaj książkę

Jest to publikacja wybitnego polskiego varsavianisty i znawcy tematyki teatralnej, za którą autor został uhonorowany Nagrodą Literacką m.st. Warszawy.

Książka ta jest próbą opisania początków powojennego życia teatralnego Warszawy, a także poprzedzających je wydarzeń roku 1944. Stanowi ona jeden z pierwszych opisów tego okresu stołecznych scen teatralnych i niezwykły dokument polskiego życia kulturalnego schyłku wojny. Zebrane tu w formie kroniki fakty składają się na fascynujący obraz przemian warszawskiego teatru, ze wszystkimi dokonaniami, ale i moralnymi dylematami m.in. czasu Powstania Warszawskiego, nierozstrzygniętymi do dziś.

Problematyka wpływu okupacji hitlerowskiej na polskie życie teatralne Warszawy doczekała się do tej pory niewielu omówień. Podejmowały ten niełatwy i kontrowersyjny temat nieliczne pisma adresowane do wąskiego grona czytelników, ponad 40 lat temu ukazała się książka Stanisława Marczaka-Oborskiego będąca pierwsza i jak na razie jedyna syntezą dziejów tamtego czasu. Publikacje te przy całej ich wartości – nie są jednak wolne od powielania i kształtowania stereotypów myślenia o tamtym czasie. Rzecz ma się podobnie z 1945 rokiem. Wciąż mamy do czynienia z krzywdzącym sądem o Warszawie jako kulturalnej pustyni, która nie może równać się z Łodzią, uznawaną za stolicę kulturalną Polski tamtych lat. Książka Tomasza Mościckiego „Teatry Warszawy 1944/1945” jest próbą zrewidowania tych poglądów, ukazania życia teatralnego w jego zaskakującym bogactwie i różnorodności. Ujęcie zgromadzonego materiału i opublikowanie go w formie kroniki – zawierającej publikacje prasowe z tamtych lat, wspomnienia świadków i uczestników wydarzeń, nie publikowane wcześniej dokumenty, a także zgromadzony materiał ilustracyjny (w tym rzadko lub zgoła wcale nie publikowane fotografie z przedstawień z tamtych lat) budują bardzo złożony i zaskakujący obraz tej trudnej epoki, wokół której wciąż trwają spory i nieporozumienia – spowodowane w dużej części narosła w niej mitologią. Autor nie stara się heroizować ani deheroizować teatru tamtego czasu.

Ukazując jego kontrowersyjne bogactwo, przytaczając mało lub wcale nie znane historyczne fakty (choćby obecność wielkiej polskiej klasyki na scenach pozostających pod niemiecką kontrolą w 1944 roku, czy też próby wprzęgania teatru w ideologiczny kierat instalowanej w Polsce komunistycznej władzy już od jesieni 1944 roku!) pokazuje teatr i jego ludzi jako uczestników a czasem ofiary dziejącej się wówczas historii.

Książka jest kroniką życia teatralnego Warszawy lat 1944 – 1945. Ukazanie tego życia dzień po dniu zamiast dotychczasowej praktyki budowania syntetycznego obrazu pokazuje zaskakujące bogactwo form życia teatralnego w schyłkowym okresie okupacji niemieckiej oraz początków Polski Ludowej.

Cytaty z prasy tamtych czasów, przytoczone dosłownie dokumenty, relacje pamiętnikarzy zbudują obraz życia Stolicy – zaskakująco różny od tego, jaki istnieje do dziś w potocznych wyobrażeniach na temat okupacji oraz pierwszych miesięcy nowego społecznego porządku, w który szybko zaczęto wmontowywać kulturę – w tym teatr.

Tomasz Mościcki


SZKOLNA LIGA HISTORYCZNA

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE

Szkolna Liga Historyczna to przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczym celem tego działania jest organizacja ogólnopolskiego konkursu z wiedzy historycznej z nagrodami w postaci książek na łamach Magazynu historycznego „Mówią Wieki”. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 1500 uczniów z całego kraju.