KONKURS

Gdy patrzymy na flagę i godło lub słuchamy hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, łatwo nam ulec złudzeniu, że to odwieczne i niezmienne symbole naszego narodu. Ich współczesna forma jest jednak efektem wielu zmian zachodzących w ciągu stuleci. Wiązały się one z burzliwymi losami państwa i narodu polskiego. Jednak oprócz oficjalnych symboli narodowych – Orła Białego w koronie, biało-czerwonej flagi i Mazurka Dąbrowskiego – w dziejach Polski i Polaków jeszcze inne znaki, dewizy i zawołania były nośnikami tożsamości narodowej. Jakie?

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy czteroosobowe zespoły (trójka uczniów + opiekujący się nimi nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego) w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Waszym zadaniem jest nakręcenie krótkiego filmu o długości od 1 do 2 min. prezentującego symbol, który odegrał ważną rolę w naszej historii (z wyjątkiem godła, flagi i hymnu).

Na Wasze prace czekamy do 10 listopada  pod adresem mailowym: polskiesymbolenarodowe@gmail.com. W treści maila prosimy o podanie nazwisk członków zespołu, telefon kontaktowy do nauczyciela oraz nazwę i adres szkoły. Prosimy również o zawarcie formuły: „Zgadzamy się na udostępnianie naszej pracy na zasadach wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”.

Pod kątem merytorycznym prace uczestników konkursu będą oceniać redaktorzy „Mówią wieki”, a pod kątem warsztatu filmowego zaproszeni do współpracy filmowcy.

Finaliści (po trzy zespoły w obu kategoriach wiekowych) zostaną poinformowani o wynikach konkursu najpóźniej 16 listopada i zaproszeni na galę ogłoszenia wyników i wręczenia nagród do Sali Koncertowej Zamku Królewskiego. To wydarzenie będzie częścią Targów Książki Historycznej, które odbędą się od 30 listopada do 3 grudnia 2017 roku. Zwycięskie filmy trafią na strony internetowe „Mówią wieki” oraz Fundacji Historia i Kultura.

Nagrody w obu kategoriach wiekowych:

1. miejsce: tablety dla trzech uczniów + prenumerata „Mówią wieki” dla szkoły na 12 miesięcy;

2. miejsce: książki historyczne dla trzech uczniów + prenumerata „Mówią wieki” dla szkoły na 12 miesięcy;

3. miejsce: prenumerata „Mówią wieki” dla trzech uczniów + dla szkoły na 12 miesięcy.

REGULAMIN KONKURSU

WYNIKI KONKURSU!!

1. miejsce – znak spadochronowy, SP nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie  OBEJRZYJ FILM
2. miejsce – powstańcza kotwica, SP Wierchy Fundacji Sternik w Krakowie OBEJRZYJ FILM
3. miejsce – „Rota”, SP nr 33 w Łodzi im S. Kopcińskiego OBEJRZYJ FILM
1. miejsce – dewiza „Miłość ojczyzny naszym prawem”, Gimnazjum Zespół Placówek
Oświatowych w Wielgiem; OBEJRZYJ FILM
2. miejsce – Wawel, Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku; OBEJRZYJ FILM
3. miejsce – powstańcza kotwica, Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach OBEJRZYJ FILM

Konkurs przygotowany został przez Fundacją Historia i Kultura i Magazyn Historyczny Mówią Wieki.Projekt zrealizowany w ramach programu Patriotyzm Jutra 2017.

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH

Z GNIAZDA NA TARCZE HERBOWE

ZUZANNA GRĘBECKA
Gdy trzej bracia – Lech, Czech i Rus – wędrowali przez ziemie leżące między Wisłą a Odrą, ujrzeli wielki dąb rosnący na wzgórzu. Z drzewa wzbił się do lotu potężny biały orzeł. Rus napiął łuk, by ustrzelić ptaka, lecz Lech go powstrzymał. Miejsce to postanowił wybrać na swoją siedzibę, a majestatycznego orła z rozłożonymi skrzydłami na tle purpurowego o zachodzie słońca nieba przyjął za swój herb.

CZYTAJ CAŁY TEKST

Biały, czerwony i...

ZUZANNA GRĘBECKA
Obrona królewskiego sztandaru pod Grunwaldem, proporce powiewające nad husarskimi skrzydłami w czasie odsieczy wiedeńskiej, drzewce chorągwi w dłoniach Tadeusza Kościuszki na alegorycznym płótnie Jana Styki Polonia, Konstytucja 3 maja 1791 – czy to znaczy, że o polska flaga od stuleci towarzyszyła ważnym wydarzeniom ojczystej historii? I tak i nie. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie czym właściwie flaga jest.

CZYTAJ CAŁY TEKST

Marsz, marsz, Dąbrowski…

MARCIN CZAJKOWSKI
220 lat temu Józef Wybicki napisał prostą żołnierską pieśń, zaczynajacą się od słów Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Dziś znamy ją wszyscy.

CZYTAJ CAŁY TEKST