Fundacja Historia i Kultura zajmuje się także szeroko pojętą działalnością wydawniczą mającą na celu promocje wiedzy o historii, wojskowości i kulturze Polski.

Wśród naszych sukcesów na tym polu znajduje się książka Teatry Warszawy 1944 −1945 autorstwa Tomasza Mościckiego, za którą został uhonorowany Warszawską Nagrodą Literacką. Możemy poszczycić się także publikacjami z zakresu tematyki wojskowej takimi jak  książka Polscy Żołnierze w Afganistanie przygotowana w języku polskim i angielskim.

Fundacja na stałe współpracuje również z jedynym na polskim rynku magazynem historycznym o profilu edukacyjnym − „Mówią Wieki”, na którego potrzeby przygotowuje wydania tematyczne. Niewątpliwym osiągnięciem w tej dziedzinie było przygotowanie numeru specjalnego p.t. Orsza 1514 w języku polskim i białoruskim.

Jako organ wykonawczy Targów Książki Historycznej przygotowuje Katalog Wydawnictw Historycznych (wcześniej Katalog Klubu Miłośników Książki Historycznej), oraz katalogi salonów tematycznych np. Katalog Salonu Książki Białoruskiej, Katalog Wydawnictw Muzealnych.