Ukraina – Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2023”.

Wartość finansowania: 180 000 PLN.

Projekt „Ukraina – Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023” pobudza i zacieśnia polsko-ukraińską współpracę kulturalną, w szczególności w sferze literatury. Projekt obejmuje: organizację narodowego stoiska wystawienniczego Ukrainy – Gościa Honorowego MTKW 2023 w celu w celu zaprezentowania aktualnej ukraińskiej oferty wydawniczej publiczności Targów i zacieśnienia współpracy z przedstawicielami polskiego środowiska wydawniczego, organizację programu spotkań branżowych służących wymianie doświadczeń, podnoszeniu kwalifikacji i nawiązywaniu obustronnej współpracy oraz realizację działań promocyjnych. Projekt „Ukraina – Gość Honorowy Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie 2023 jest kluczowym elementem programu tej edycji Targów.