KONKURS
Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura pragnąc docenić wkład polskich autorów i wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej rokrocznie zapraszają do zgłaszania publikacji do Nagrody KLIO.

W Jury Nagrody zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszary badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski i red. Piotr Dobrołęcki. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński.

Nagroda KLIO przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • autorskiej – za indywidualny wkład autora w popularyzację historii,
 • monografia naukowa – za merytoryczny wkład w poznawanie historii,
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli,
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Jury tegorocznej, 29. edycji Nagrody KLIO rozpatrzyło 208 zgłoszonych publikacji wydanych w latach 2022–2023, nadesłanych przez 91 wydawnictw.

 W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymuje:

 • Sławomir Łotysz – za książkę Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:

 • Jakub Gałęziowski – za książkę Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:

 • Paweł Kowal – za książkę Trauma i sława. (Wydawnictwo Agora przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN)

 

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymuje:

 • Anna Agnieszka Dryblak za książkę Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:

 • Natalia Judzińska za książkę Po lewej stronie sali (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:

 • Dorota Dukwicz za książkę Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771 (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Tadeusz Gajcy, Opowieść z innego świata. Widma
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za książkę, Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918
 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Aurelia Wyleżyńska, Kroniki wojenne 1939-42, Kroniki wojenne 1939-1944 w opracowaniu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza
 • Wydawnictwo Instytutu De Republica za książkę Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty (redakcja naukowa: Janusz Górski)
 • Instytut Badań Literackich PAN za 4-tomową edycję: Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – Listy w opracowaniu Beaty Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli

W tej kategorii Jurorzy postanowili także przyznać NAGRODĘ SPECJALNĄ za edycję w 36 tomach Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Edycję przygotował Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWydawnictwa DiG. Koordynator serii Katarzyna Person we współpracy z Eleonorą Bergman i Tadeuszem Epszteinem.

 

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za książkę Pałac Staszica (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Stefan Szczepłek za książki Warszawa idzie na mecz tom 1 i 2 (Skarpa Warszawska)
 • Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
 • Agata Napiórska za książkę Ha-Ga. Obrazki z życia (Wydawnictwo Marginesy)

Tradycyjnie, laureatów Nagrody KLIO poznaliśmy podczas uroczystości otwarcia Targów Książki Historycznej, w czwartek 30 listopada 2023 roku, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

Nagroda, poza prestiżem, ma dla nagradzanych autorów także wymiar finansowy.

Wyłącznym Mecenasem Nagrody KLIO jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT Polska. Partnerami Nagrody KLIO w kategorii varsaviana są: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Historia i Kultura.

Pliki do pobrania:

LAUREACI NAGRODY KLIO 2023 (DOCX)KLIO 1995-2023 STATYSTYKI (PDF)REGULAMIN NAGRODY KLIO (PDF)
WYŁĄCZNY MECENAT NAD NAGRODĄ
PARTNERZY NAGRODY KLIO W KATEGORII VARSAVIANA

ADRES:

Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:

Waldemar Michalski
Email: waldemar.michalski@historiaikultura.pl
Tel. 601 313 654

Otwarcie Targów Książki Historycznej i ogłoszenie laureatów Nagrody Klio 2021.

NAGRODA KLIO -  EDYCJE


po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 82 wydawnictwa 200 propozycji książek wydanych w latach 2021–2022, postanowiło nagrodzić następujące publikacje:

W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000 zł otrzymuje:

 • Konstanty Gebert– za książkę Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło (Wydawnictwo Agora)

Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:

 • Anna Wylegała – za książkę Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce (Wydawnictwo Czarne)

Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:

 • Andrzej Brzeziecki – za Wielka gra majora Żychonia. As wywiadu kontra Rzesza (Wydawnictwa Literackie)

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000  zł otrzymuje:

 •  Maciej Gołąb za książkę Mazurek Dąbrowskiego. Muzyczne narodziny hymnu (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000  zł otrzymuje:

 • Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz za książkę Styl Nidajno. Źródła, inspiracje i przykłady rzymsko-barbarzyńskiej koncepcji zdobniczej z późnej starożytności (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:

 • Marzena Woźniak-Łabieniec za książkę Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Muzeum Narodowe w Krakowie za książkę  Lelewel. Rytownik Polski (redakcja naukowa: Janina Wilkosz)
 • Wydawnictwo Bellona za książkę Okupowana Polska w liczbach
 • Biblioteka Więzi za książkę Andrzej Friszke. Zawód: historyk. Rozmawiają Jan Olaszek i Tomasz Siewierski
 • Żydowski Instytut Historyczny za książkę Żydzi i Piłsudski (autorka Jolanta Żyndul)
 • Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego  za publikację: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich. 1918-1926 – cz. I (1918-1921) i cz. II (1921-1926) oraz 1939-1945 – cz. I (1939-1942) i cz. II (1943-1945)

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:

 • Błażej Brzostek za książkę Wstecz. Historia Warszawy do początku (Muzeum Warszawy)

Dwie równorzędne nagrody II stopnia w wysokości po 2 500 zł otrzymują:

 • Maria Ferenc za książkę „Każdy pyta, co z nami będzie” Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i zagładzie (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Michał Wójcik za książkę Błyskawica: historia Wandy Traczyk-Stawskiej. Żołnierza Powstania Warszawskiego (Wydawnictwo W.A.B.)

Wyróżnienie otrzymuje:

 • Muzeum Powstania Warszawskiego za książkę Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego pod redakcją Katarzyny Utrackiej

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 105 wydawnictw 288 propozycji książek wydanych w latach 2020–2021, postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:

 • Wojciech Szatkowski – za książkę Józef Oppenheim – przyjaciel Tatr i ludzi (Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo LTW)

Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000 zł otrzymuje:

 • Tomasz Kizwalter – za Polska nowoczesność. Genealogia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:

 • Andrzej Friszke – za książkę Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowa państwa polskiego 1892-1920 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

 

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 14 000  zł otrzymuje:

 • Tomasz Kurpierz za książkę Henryk Sławik 1894-1944 Biografia socjalisty (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)

Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000  zł otrzymuje:

 • Piotr Kuligowski za książkę Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888) (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:

 • Michał Przeperski za książkę Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)

 

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za książkę Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny (opracowanie Aleś Sauczuk, Aliaksandr Radziuk, redakcja naukowa Wiesław Caban)
 • Wydawnictwo  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za serię książek Origines Polonorum  (redaktor naukowy serii Przemysław Urbańczyk)
 • Wydawnictwo, Księgarnia, Antykwariat Górski „Filar” Kielce za książkę Tatry Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego (autor: Radosław Kuty)
 • Muzeum Wojska Polskiego za książkę  Trofea Wojny Polsko-Bolszewickiej 1919-1920 (autorzy: Jarosław Pych, Michał Mackiewicz)
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za książkę  Mała encyklopedia Polonii francuskiej (autor: Zbigniew Andrzej Judycki)
 • prof. Eugeniusz Cezary Król za wzorową edycję naukową, opatrzenie wstępem i przypisami książki  Mein Kampf. Wydanie krytyczne (Wydawnictwo Bellona)

 

W kategorii Varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:

 • Krzysztof Mordyński za książkę Sny o Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952 (Prószyński Media Sp z o.o.)

Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:

 • Agnieszka Cubała za książkę Warszawskie Dzieci ‘44 (Prószyński Media Sp z o.o.)

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000  zł otrzymuje:

 • Marek Teler za książkę Zagadka Iny Benity. AK-torzy kontra kolaboranci (Wydawnictwo Bellona)

po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji książek wydanych w latach 2019–2020 postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii autorskiej:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:
 • Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
 • Andrzej Mencwel – za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
 • Wojciech Bonowicz – za książkę Biografia (Wydawnictwo Znak)

 

W kategorii monografia naukowa:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 13 000 zł otrzymuje:
 • Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
 • Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 6 000 zł otrzymuje:
 • Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

 

W kategorii edytorskiej:

 • Równorzędne wyróżnienia otrzymują:
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik,
  TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866
  (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Ośrodek Karta za książkę Wojna o wolność 1920. TOM 2, Bitwa Warszawska
  (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska,
  dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3
  (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej
  (ok. 1372 r.)
  (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie,
  5 tomów
  (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce
  (autor prof. Jan K. Ostrowski)

 

W kategorii Varsaviana:

 • Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:
 • Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów i duchowej kondycji narodu. (Wydawnictwo EKBIN)
 • Nagrodę II stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:
 • Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Nagrodę III stopnia w wysokości 3 000 zł otrzymuje:
 • Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 198 propozycji książek wydanych w latach 2018-2019 postanowiło nagrodzić:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Piotr Głuszkowski – za książkę Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Wydawnictwo Universitas)

Dwie nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:

 • Piotr M. Majewski – za książkę Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)
 • Alicja Urbanik-Kopeć – za książkę Anioł w domu, mrówka w fabryce (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich za książkę Ormiańska Polska (autorzy: Krzysztof Stopka, Andrzej A. Zięba)
Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Straszny dwór, czyli sarmackie korzenie niepodległej (autor: Jacek Kowalski)
Skarpa Warszawska za książkę Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego za serię COMUNICARE – Historia i Kultura
Wydawnictwo Austeria, za książkę Chasydyzm. Atlas historyczny (autorzy: Marcin Wodziński, Waldemar Spallek)
Fundacja Pasaże Pamięci za książkę Sen o teatrze (autor: Justyna Biernat)

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

Adam Dylewski za książkę Ruda, córka Cwiego. Historia Żydów na warszawskiej Pradze (Wydawnictwo Czarne)
Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:
Andrzej Zawistowski za książkę Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła. Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w. (Trzecia Strona)
Nagrodę II stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:
Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Mniej Strachu. Ostatnie chwile z Januszem Korczakiem. (Wydawnictwo Akademickie DIALOG)

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Włodzimierz Mędrzecki – za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (Wydawnictwo Literackie).

Nagrodę II stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Anna Grześkowiak-Krwawicz – za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Maciej Górny – za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk).

W kategorii edytorskiej:
Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku – za książkę Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG – za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.,
 • Ośrodek Karta – za serię Świadectwa XX wiek,
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina,
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety.

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7000 zł otrzymuje:

 • Jacek Leociak – za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią).

Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:

 • Grzegorz Mika – za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska).

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000 zł otrzymuje:

 • Piotr Wierzbicki – za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska).

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO W TYM ROKU OBJĘLI:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2016–2017 postanowiło nagrodzić następujących autorów, wydawców:

 KATEGORIA AUTORSKA I MONOGRAFII NAUKOWYCH:

 • Michał Tymowski –za książkę Europejczycy i Afrykanie (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Grzegorz Motyka – za książkę Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna (Wydawnictwo Literackie)
 • Łukasz Krzyżanowski – za książkę Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta (Wydawnictwo Czarne)

KATEGORIA EDYTORSKA:

 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za książkęKatalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (opracowanie Marta Czyżak)
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za książkę Władza, symbole i rytuały (autor Aleksander Gieysztor)
 • Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę O tatrzańskich pocztówkach (autor Adam Czarnowski)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego za serię „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795–1918)”

 KATEGORIA VARSAVIANA:

 • Magdalena Stopa za książkę Julian Kulski. Prezydent okupowanej walczącej Warszawy
  (Editions Spotkania)
 • Paweł Fijałkowski za książkę Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764–1795. Rozwój w dobie wielkich zmian (Żydowski Instytut Historyczny)
 • Andrzej Leon Sowa za książkę Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK
  (1940–1944) i sposoby ich realizacji
   (Wydawnictwo Literackie)
 • Ośrodek Karta za książkę Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976–1979(Ośrodek Karta)
 • Małgorzata Szafrańska za książkę Ogrody Zamku Królewskiego wWarszawie (Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 180 propozycji książek wydanych w latach 2015–2016 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej i monografii naukowych przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Zbigniew Ogonowski – za książkę Socynianizm. Dzieje. Poglądy. Oddziaływanie (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Oficyna Wydawnicza ASPRA)

Dwie Nagrody II stopnia w wysokości po 5000 zł otrzymują:

 • Andrzej Nowak – za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. (Wydawnictwo Literackie)
 • Tadeusz Wolsza – za książkę „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Instytut Historii PAN,  Wydawnictwo Neriton,  Polskie Towarzystwo Historyczne)

W kategorii edytorskiej:

Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymują:

 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za książkę Plakat wojskowy w zbiorach specjalnych CBW
 • Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku za książkę Nowe zniewolenie. Obława Augustowska lipiec 1945
 • Międzynarodowe Centrum Kultury za książkę Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy.
 • Narodowe Centrum Kultury za książkę Ludzie „Kultury” o sobie
 • Wydawnictwo Arkady za książkę Dzieje Polski w obrazach
 • Wydawnictwo BOSZ za książkę Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni.

W kategorii varsaviana:

Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł otrzymują:

 • Agnieszka Cubała za książkę Sten pod pachą, bimber w szklane, dziewczyna i… Warszawa. Życie codzienne powstańczej Warszawy (Bellona SA)
 • Aleksander Łupienko za książkę Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914 (Instytut Historii PAN)
 • Tadeusz Ruzikowski za książkę Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa Nie?pokonana (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Magdalena Stopa za książkę Przed wojną i pałacem (Dom Spotkań z Historią)
 • Hanna Węgrzynek za książkę Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Instytut Historii PAN, Centrum im. Anielewicza Instytut Historyczny UW)

MECENAT NAD NAGRODĄ KLIO:

Jury Nagrody KLIO po rozpatrzeniu zgłoszonych 160 propozycji książek wydanych w latach 2014–2015 postanowiło przyznać następujące nagrody.

W kategorii autorskiej przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:

 • Katarzynie Minczykowskiej – za książkę Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”. (Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej)

Nagrodę II stopnia w wysokości po 6000 zł:

 • Andrzejowi Sieroszewskiemu – za książkę Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny. (Wydawnictwo ISKRY)

Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.

 • Monice Śliwińskiej – za książkę Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy
  Pareńskich (Wydawnictwo ISKRY)

W kategorii monografii naukowych przyznano:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł:

 • Grażynie Kubicy – za książkę Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Nagroda II stopnia w wysokości 6000 zł:

 • Robertowi Spałkowi – za książkę Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956 (Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Zysk i S-ka)

Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.

 • Jarosławowi Pałce i Jerzemu Poksińskiemu – za książkę Michał Żymierski 1890–1989 (Instytut Pamięci Narodowej)

W kategorii edytorskiej przyznano:
Cztery równorzędne wyróżnienia:

 • Wydawnictwu Uniwersytetu ŁódzkiegoArchiwum Państwowemu w Łodzi i Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie za książkę Encyklopedia Getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego
 • Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum za książkę Joannici i ich związki z ziemiami polskimi
 • Wydawnictwu MS za książkę Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych tom 1-7
  Muzeum II Wojny Światowej na książkę Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945

W kategorii varsaviana przyznano:
Pięć równorzędnych nagród po 4000 zł:

 • Monice Maludzińskiej za cykl Żebracy i włóczędzy w XVIII-wiecznej Warszawie (Wydawnictwo Neriton)
 • Patrykowi Pleskotowi za książkę Miasto śmierci. Pytania o morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956–1989) (Instytut Pamięci Narodowej)
 • Mariuszowi Kolmasiakowi za książkę Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy (1818– 2014) (Wydawnictwo Taurus)
 • Robertowi Hasselbuschowi i Marii Ciesielskiej za książkę Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (Muzeum Niepodległości w Warszawie)
 • Elżbiecie Markowskiej i Katarzynie Naliwajek-Mazurek za książkę Okupacyjne losy muzyków. Warszawa 1939–1945 (Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego)

Jury Nagrody KLIO przyznaje:
Fundacji ,,Warszawa Walczy 1939–1945” i Wydawnictwu Bellona nagrodę specjalną za opublikowanie dzieła Warszawa Walczy 1939–1945. Leksykon pod redakcją Krzysztofa Komorowskiego