WYDARZENIE

TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Zapraszamy na jubileuszową, 30. edycję Targów Książki Historycznej, które odbędą się od 24 do 27 listopada 2022 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. 


Tak jak dotychczas i 29. edycja Targów była miejscem popularyzacji literatury historycznej, miejscem spotkań z wydawcami, autorami i miejscem udanych zakupów. W ramach programu wydarzeń towarzyszących Targom odbyły się panele dyskusyjne, seminaria i spotkania autorskie oraz pokazy animacji o tematyce historycznej. Wśród gości Targów, z którymi publiczność miała okazję spotkać się w sali kinowej byli m.in.: prof. Cezary Król, prof. Andrzej Nowak, prof. Joanna Schiller-Walicka, prof. Paweł Kozłowski, Witold Modzelewski, Maciej Górny, Aleksander Gubrynowicz i Paweł Ukielski, dr Łukasz Kamiński, Przemysław Matusik, Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski, Wacław Holewiński, Rafał Skąpski, płk Grzegorz Małecki i Łukasz Maziewski, Krzysztof Puwalski. Na stoiskach wydawców z miłośnikami historii spotkali się m.in.: Roman Kurkiewicz, dr Zbigniew Hundert, dr Tomasz Mleczek, Paweł Gutt, Artur Foryt, Danuta Koper i Janusz Dziano, Iwona Kienzler, Bartosz Borkowski, Marek Teler, Krzysztof Bochus, Jakub Woziński, Paweł Dybicz, Ida Żmiejewska, Wojciech Włódarczak, Jerzy Domański, Joanna Jax, Nina Majewska-Brown, Grzegorz Kalinowski, Adam Bujak, Ewa Nowakowska, Janusz Jarosławski, Jolanta Sosnowska, Agata Lipczik, ks. prof. Waldemar Chrostowski, Jolanta Sosnowska, Piotr Kitrasiewicz, Paweł Lisicki, Piotr Ciszewski i Janusz Jarosławski.

Wyłączny Mecenas Nagrody KLIO
Mecenas Nagrody KLIO w kategorii Varsaviana

Organizatorem Targów jest Fundacja Historia i Kultura oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, Muzeum Zamek Królewski w Warszawie i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Targi zainicjowane zostały przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej, a ich organizacja została powierzona Fundacji Historia i Kultura. Stanowią one jeden z głównych celów statutowych obu tych podmiotów.

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym i niekomercyjnym – wstęp na targi jest bezpłatny. Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów. Dzięki bogatemu programowi imprez towarzyszących Targi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, pasjonujących się historią, a tym samym spełniony zostaje główny ich cel, jakim jest popularyzacja literatury historycznej. Z każdym rokiem formuła Targów Książki Historycznej rozwija się i jest bogatsza. Dotychczas oprócz wydawców książki historycznej, na Targach można było również odwiedzać tematyczne salony takie jak Salon Muzeów, Salon Bibliotek czy Salon Antykwariatów. Jednym z celów organizatorów jest nawiązywanie sąsiedzkiej współpracy międzynarodowej. Dotychczas odwiedzali nas wydawcy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Organizowaliśmy także salony poświęcone prezentacji dorobku wydawców z innych państw m.in. Salon Książki Białoruskiej i Salon Książki Rosyjskiej. Dzięki owocnej współpracy z naszymi parterami (m.in. Zamkiem Królewskim w Warszawie − Muzeum, Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Targi stają się coraz bardziej atrakcyjne i popularne, co potwierdza regularny wzrost frekwencji.

Aby wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, co roku podczas Targów przyznawana jest Nagroda KLIO w czterech kategoriach:

  • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
  • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
  • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
  • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.
WIĘCEJ INFORMACJI O NAGRODZIE KLIO

Do udziału w Targach w charakterze Wystawców, Organizator zaprasza podmioty wydawnicze, księgarnie, muzea, instytuty, placówki naukowe, instytucje samorządowe, ośrodki kulturalno-edukacyjne i podmioty zainteresowane ekspozycją własnej oferty wydawniczej. W miarę dostępności miejsc, o udziale w Targach podmiotów z branży pozawydawniczej, decyduje Organizator.

ORGANIZATORZY TARÓW
ORGANIZATORZY TARÓW
PARTNERZY
PATRONI HONOROWI
MECENAS TARGÓW
PATRONI MEDIALNI

Osoby kontaktowe:

Teresa Wieczorek

Sprzedaż 
Tel. 696 452 741
sprzedaz@historiaikultura.pl

Emma Jankowska

Administracja sprzedaży
Tel. 606 201 302
biuro@historiaikultura.pl

Małgorzata Kanownik

Program 
Tel. 505 245 837
program@historiaikultura.pl