KONFERENCJE - POLSKA-ROSJA-NIEMCY. OD XVIII DO XXI WIEKU

Debata po konferencji w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” – Rosyjska polityka zagraniczna. Droga do wojny.

W debacie uczestniczą:

  • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – „Niemcy w rosyjskiej polityce zagranicznej w XX i XXI wieku”,
  • prof. dr hab. Hieronim Grala – „Tradycje rosyjskiej polityki zagranicznej a współczesność”,
  • dr Krzysztof Rak – „Zachód jako problem rosyjskiej polityki zagranicznej”.

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konferencja w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” – Część 1 wykłady

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Debata po konferencji w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Niemcy, Rosja i wojna w Ukrainie – konferencja. Konferencja w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Niemcy, Rosja – nowy porządek międzynarodowy po wojnie w Ukrainie – konferencja. Konferencja w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


150 lat stosunków rosyjsko-niemieckich. Próba bilansu – konferencja. Konferencja z cyklu: Polska – Rosja – Niemcy. Od XVIII do XXI wieku

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Niemcy, Rosja i wojna w Ukrainie – konferencja.  Konferencja w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


prof. Grzegorz Kucharczyk – Koncepcja Mitteleuropa.
Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


dr Konrad Graczyk Obecny status niemieckich wyroków karnych z okresu III Rzeszy i jego konsekwencje.
Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


dr Krzysztof Rak – Rola Europy Środkowo Wschodniej w ostpolityce Brandta i Szmidta.
Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


prof. Stanisław Żerko – Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach i polityce zagranicznej III Rzeszy.
Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej”.
Konferencja „Tradycje niemieckiej polityki wobec Europy Środkowej i Wschodniej” w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.