KONFERENCJE - POLSKA-ROSJA-NIEMCY. OD XVIII DO XXI WIEKU

Debata po konferencji w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” – Rosyjska polityka zagraniczna. Droga do wojny.

W debacie uczestniczą:

  • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – „Niemcy w rosyjskiej polityce zagranicznej w XX i XXI wieku”,
  • prof. dr hab. Hieronim Grala – „Tradycje rosyjskiej polityki zagranicznej a współczesność”,
  • dr Krzysztof Rak – „Zachód jako problem rosyjskiej polityki zagranicznej”.

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konferencja w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” – Część 1 wykłady

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Debata po konferencji w ramach cyklu „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku”

Konferencja dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki.