Porozumienie Wydawców Książki Historycznej zostało powołane w 1992 roku z inicjatywy Wydawnictwa Bellona, jako forma zrzeszenia, które podjęło się zahamowania niekorzystnych tendencji na polskim rynku dla książek upowszechniających historię. Sygnatariusze Porozumienia solidarnie zobowiązali się do wspólnego działania na rzecz popularyzacji, reklamy i promocji wydawnictw książkowych, periodyków, wydawnictw audiowizualnych, programów i gier komputerowych o tematyce historycznej. Wspólne działanie przyczynić się miało do uporządkowana polityki wydawniczej, skutecznego i pełniejszego obiegu informacji na temat potrzeb czytelników, działań wydawców i tendencji w branży edytorskiej. W fazie początkowej porozumienie zostało podpisane przez 8 oficyn. Z czasem liczba członków Porozumienia rosła. Obecnie to blisko 60 wydawnictw, których oferta tytułowa stanowi prawie 90% wydawanych w ciągu roku książek historycznych.

Ważnym elementem działalności Porozumienia okazało się ustanowienie Nagrody KLIO za wkład polskich autorów i wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej, przyznawanej przez niezależne Jury, w skład którego wchodzą: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski i red. Piotr Dobrołęcki. Sekretarzem Jury jest Zbigniew Czerwiński.

Wśród wszystkich działań Porozumienia, nie można zapomnieć o jednym z najważniejszych – Targach Książki Historycznej. Jako organizator targów, Porozumienie wypełnia tutaj swoją misję dwojako – tak wobec czytelników umożliwiając im bezpośredni kontakt z wydawnictwami historycznymi przez całe 4 dni trwania imprezy, jak i wobec wydawców, którzy w ten sposób mogą zaprezentować swoją ofertę odwiedzającym. Porozumienie, jako organ wykonawczy Targów Książki Historycznej wyznaczyło Fundację Historia i Kultura, która od 2004 roku nieprzerwanie zajmuje się przygotowaniem tej imprezy.

Jeśli są Państwo zainteresowani członkostwem w Porozumieniu i prowadzą Państwo działalność polegającą na promocji i dystrybucji książek i innych publikacji o szeroko pojętej tematyce historycznej, prosimy o przesłanie prośby o przyjęcie do grona członków Porozumienia pod adres:

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej
ul.  Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

Po otrzymaniu prośby i akceptacji Państwa kandydatury przez Porozumienie prześlemy komplet dokumentów wraz z Deklaracją przystąpienia do Porozumienia Wydawców Książki Historycznej.

tel. +48 601 313 654
e-mail: waldemar.michalski@historiaikultura.pl