Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą siódmą edycję Nagrody KLIO i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. 

Na zgłoszenia książek polskich autorów i wydawców wydane w roku bieżącym i poprzednim (2021 i 2020) czekamy do 30 września 2021 r.!

W Jury Nagrody, nazywanej „polskim Noblem dla historyków”, zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszar y badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, red. Tomasz Łubieński, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński. Liczba zgłaszanych do Nagrody publikacji stale rośnie. W rekordowym 2020 roku 98 wydawców nadesłało aż 220 książek.

W 2021 r. Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii)
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzacji historii Warszawy).

Wyniki ogłoszone zostaną podczas inauguracji tegorocznej edycji Targów Książki Historycznej, w czwartek 25 listopada.

Nagroda KLIO, poza prestiżem, ma dla nagradzanych autorów także wymiar finansowy. To zasługa mecenasów Nagrody dla których popularyzacja wartościowej literatury, kształtowanie świadomości historycznej i edukacja mają istotne znaczenie. Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Mecenasem Nagrody w kategorii varsaviana jest Miasto Stołeczne Warszawa. Dzięki życzliwości mediów i środowiska popularyzującego literaturę historyczną corocznie koniec listopada upływa pod znakiem Nagrody KLIO i książki historycznej. Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.