WYDARZENIE

ACADEMIA 2021

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2021 rozstrzygnięty!

Fundacja Historia i Kultura wraz ze spółką Targi Książki zorganizowała 11. Warszawskie Targi Książki, które odbyły się w dniach 9-12 września w plenerze, na Placu Defilad przed PKiN. Tradycyjnie, równolegle z WTK odbyły się 14. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Przedsięwzięcie zainicjowane i współorganizowane jest przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej.

Piątek na WTK był tradycyjnym Dniem Książki Akademickiej, którego najważniejszym wydarzeniem stała się uroczystość wręczenia nagród w ramach Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2021.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział 45 wydawców, którzy zgłosili 130 publikacji. Do konkursu wpłynęło dużo niezwykle wartościowych publikacji, co przed Jury postawiono niezwykle trudne zadanie.

Pliki do pobrania:

Regulamin (PDF)

W głównym konkursie o nagrodę ACADEMIA dla najlepszych książek akademickich i naukowych jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż.  Romana Barlika przyznało Nagrodę Główną ACADEMIA 2021 w wysokości 4 000 zł Wydawnictwu Exemplum Tomasz Adamski za publikację: „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie” autorstwa Marka Pietrygi.

Nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego  dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w wysokości 4 000 zł otrzymał Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA za publikację: „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” – pracę zbiorową pod redakcją naukową Anny Sylwii Czyż i  Bartłomieja Gutowskiego.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w wysokości 4 000 zł została przyznana WYDAWNICTWOM AGH za publikację: „Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia” autorstwa Barbary Florkowskiej, Romualda Włodka, Marka Florkowskiego, Macieja Kuniewskiego.

Zwycięzcy nagród głównych, poza dyplomami, otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.

Przyznano również łącznie  8 wyróżnień, 1 wyróżnienie specjalne oraz 6 wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie.

Pełna lista laureatów:

NAGRODA GŁÓWNA ACADEMIA 2021 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej  dla  Wydawnictwa  Exemplum Tomasz Adamski za publikację: „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie” autorstwa Marka Pietrygi.

WYRÓŻNIENIA w Konkursie ACADEMIA 2021

 • Wydawnictwo Avalon za publikację: „Tygrys przepołowiony. Spór o przyszłość Bengalu 1945-1947”, autor: Tomasz Flasiński
 • Wydawnictwo Akademickie Dialog za publikację: „Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” autor: Jerzy Zdanowski
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej za publikację: „Utracone kamienice warszawskie doby wczesnego modernizmu (1909–1914)” autor: Piotr Kilanowski

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE ACADEMIA 2021:

 • Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za publikację: „Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku”, autor: Renata Aleksandrowicz

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE w Konkursie ACADEMIA 2021 za opracowanie edytorskie:

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za publikację: „Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta”, autor: Agata Aleksandra Kluczek
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację: „Profesor Ludwik Sitowski 1880-1947”, autorzy: Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego za publikację: „Mądrość chińskich aforyzmów. O państwie, prawie, polityce i władzy” autor: Kamil Zeidler
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego za publikację: „Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015”, autorzy: Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego za publikację: „Kronika, to jest historyja świata”, autor: Marcin Bielski
 • Fundacja Terytoria Książki za publikację: „Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa”, autor: Łukasz Bugalski

NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ACADEMIA 2021 dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA za publikację: „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda” – praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Sylwii Czyż i  Bartłomieja Gutowskiego.

Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych:

 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za publikację: „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”, autorzy: Dariusz Nowacki, Magdalena Piwocka, Danuta Szewczyk-Prokurat
 • Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA za publikację: „Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju”, autor: Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski
 • Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej za publikację: „Obłędne Ogrody. Terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku”, autor: Anna Staniewska
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za publikację: „Rolka sztokholmska. Skarb Zamku Królewskiego w Warszawie”, autor: Marta Zdańkowska

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ACADEMIA 2021 dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych  – WYDAWNICTWA AGH za publikację: „Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia” autorstwa Barbary Florkowskiej, Romualda Włodka, Marka Florkowskiego, Macieja Kuniewskiego.

Wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych:

 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej za publikację: „Politechnika Wrocławska 1945-1952”, autor: Marek Burak
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej za publikację: „Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych”, autor: Krzysztof Brzostowski

Mecenasem Nagrody Academia 2021 jest: