Publikacje

<strong>BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI W XXI WIEKU</strong>

Ryszard Jakubczak

EAN/ISBN 9788311122420


Książka zawiera usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i obrony narodowej oraz wzajemnych relacji między nimi, w odniesieniu do zagrożeń XXI w., ale głęboko osadzoną w realiach międzynarodowych i polskich.