Publikacje

IRENA Z LAMEZON-SALIN KOMOROWSKA. MALARSTWO 1923-1967

Magdalena Białonowska, Anna Kalinowska


Publikacja prezentuje malarstwo utalentowanej artystki Ireny Komorowskiej (1904–1968), żony generała Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Jest to pierwsze pełne omówienie jej twórczości. Malarstwo Ireny Komorowskiej jest więc dokumentem życia jej i jej rodziny. To malarstwo pełne emocji i nastrojów […] nacechowane lirycznością i intymnością. Książka intymna: rodzinna opowieść – warta przeczytania a nade wszystko będąca ważnym uzupełnieniem dziejów polskiej historii i kultury artystycznej – tak z czasów Polski przedwojennej jak i polskiej emigracji […].

Prof. dr hab. JAN WIKTOR SIENKIEWICZ

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji Lanckorońskich.