Publikacje

POLSKA. DZIEJE PAŃSTWA I NARODUПОЛЬЩА. Історія держави і народу

prof. Grzegorz Kucharczyk


„Polska. Dzieje państwa i narodu” – tytuł w języku ukraińskim: „ПОЛЬЩА. Історія держави і народу” – przedstawia zarys historii Polski od X wieku aż po czasy współczesne. To niezwykle interesujący i ważny głos w intelektualnych zmaganiach z naszą przeszłością, a dzięki wydaniu jej w języku ukraińskim – także w budowaniu więzi społecznych i kulturowych. Celem wydania książki w języku ukraińskim jest kultywowanie narodowego dorobku kulturalnego, zwiększenie zainteresowania historią i problematyką Polski na przestrzeni wieków w gronie ukraińskich czytelników, budowanie wizerunku Polski jako kraju, a Polaków jako narodu i społeczeństwa życzliwego, które w ostatnim okresie, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, daje świadectwo niezrównanej międzyludzkiej solidarności.

Historia Polski na przestrzeni ponad tysiąca lat, zwłaszcza zaś w okresie zaborów oraz lat 1939–1989, to nie tylko dzieje państwa polskiego, ale także narodu, który nigdy nie zrezygnował z odzyskania suwerenności. Na kartach książki przedstawiono proces kształtowania się narodu polskiego (od społeczeństwa wczesnopiastowskiego, społeczeństwa stanowego, przez „naród szlachecki” po nowoczesny naród polski obejmujący wszystkie warstwy społeczne) oraz tego wszystkiego, co składało się na jego dziedzictwo i tożsamość.

W książce została ukazana pasjonująca historia narodu, który trwał i rozwijał się nawet wtedy, gdy został pozbawiony państwa – w myśl słów hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Profesor Kucharczyk w barwny sposób przedstawia władców i bohaterów, losy kultury i myśli, przejawy aktywności społecznej i gospodarczej. Zwraca szczególną uwagę na dzieje Kościoła katolickiego i jego trudną do przecenienia rolę w zakresie rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania się naszej tożsamości. Chrześcijaństwo, wolność, naród, państwo to w dziejach Polski ciąg nierozerwalnie związanych ze sobą pojęć, pozostających w ścisłych relacjach.

Jak twierdzi Autor „Historia Polski jest godna poznania, bo jest po prostu ciekawa. […] Jedna z nauk, która płynie z całej historii Polski brzmi: niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją cenić i o nią dbać. Należy widzieć niewątpliwe osiągnięcia i dostrzegać zagrożenia. I pamiętać, że nie ma determinizmu, nie istnieją bezosobowe „prawa dziejowe”. Wszystko w naszych sercach, głowach i sumieniach.”

Oficjalnym Partnerem publikacji jest

Patronami medialnymi są: