Publikacje

Powszechna Obrona Terytorialna w bezpieczeństwie narodowym RP

Ryszard Jakubczak


Rzeczpospolita stoi przed szansą realizacji założeń Konstytucji 3 Maja o stworzeniu skutecznej „Siły Obronnej i Porządnej” opartej na powszechnym udziale obywateli w obronie Ojczyzny. Dlatego pierwszoplanowym zadaniem jest przebudowa dotychczasowego, ofensywnego systemu wojskowego w skuteczny obronny system wojskowy z dwoma komponentami sił zbrojnych – operacyjnym i terytorialnym. To istotne ze względu na budowę trwałych i skutecznych struktur bezpieczeństwa suwerennej i demokratycznej III RP oraz na realizację celów wspólnej obrony NATO.

Książka opatrzona jest wstępem dr hab. Józefa Marczaka profesora uczelnianego Akademii Sztuki Wojennej

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka”
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego