SALON LITERACKA UKRAINA NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI 19-22.05.2016 ROK.

W ramach realizacji projektu „Wymiana doświadczeń wydawców polskich i ukraińskich oraz wsparcie doradczo szkoleniowe wydawców ukraińskich połączone z prezentacją dorobku na Warszawskich Targach Książki i Targach Książki Historycznej” Fundacja zorganizowała Salon Literacka Ukraina na Warszawskich Targach Książki w dniach 19-22 maja 2016 roku. W wydarzeniu tym wzięło udział 20 wydawców z Ukrainy oraz kilkudziesięciu wydawców z Polski, którzy uczestniczyli w dyskusji panelowej „Rynek książki w Polsce i na Ukrainie – wymiana doświadczeń”, w spotkaniu integracyjnym oficjalnie otwierającym Salon Literacka Ukraina oraz odwiedzali prezentację wydawców z Ukrainy podczas Targów. Wśród najważniejszych gości pojawili się m.in. ministrowie i wiceministrowie biorący udział w oficjalnym otwarciu Warszawskich targów Książki oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie, a także Dyrektor Warszawskich Targów Książki.

Dużym zainteresowaniem polskich czytelników cieszyły się publikacje dziecięce, wydawnictwa albumowe oraz książki o tematyce związanej z najnowszymi dziejami Ukrainy takie jak np. reportaże na temat Majdanu. Uczestników spotkania integracyjnego pozytywnie zaskoczyły specjały kuchni ukraińskiej przygotowane przez restaurację Ukraińskie Smaki.

Salon Literacka Ukraina odbywał się w ramach projektu „Wymiana doświadczeń wydawców polskich i ukraińskich oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe wydawców ukraińskich połączone z prezentacją dorobku na Warszawskich Targach Książki i Targach Książki Historycznej”
dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z programu Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016 .


ZLOT KLAS MUNDUROWYCH 2016

Zlot Klas Mundurowych 2016 rok

W dniach 01-04 czerwca 2016 roku w Ostródzie odbył się Zlot Klas Mundurowych, przygotowany przez Fundację Historia i Kultura przy wsparciu Stowarzyszenia obronnego FIA – Fideles et Instructi Armis oraz Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W Zlocie udział wzięli uczniowie szkół z terenów wschodniej Polski m.in. z Białegostoku, Rzeszowa, Olsztyna. Zostali oni wytypowani wśród ponad 6 tysięcy chętnych we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych jako potencjalne kadry do budowania zasobu przyszłej obrony terytorialnej ściany wschodniej.

Uczniowie przygotowali uroczysty apel, podczas którego Minister Antoni Macierewicz zapowiedział stworzenie przyszłych oddziałów obrony terytorialnej i zachęcał młodzież do zainteresowania się tą formacją.

Zwrócił się do uczniów tymi słowami:

„Znaleźliście się tutaj nie dlatego, że ktoś Wam kazał. Nie znaleźliście się tutaj z niczyjego nakazu ani rozkazu. Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła Was miłość Ojczyzny, przywiodło Was to, co jest najprostszą, najstarszą odpowiedzią na żołnierskie pozdrowienie – Ku chwale Ojczyzny!”

Ćwiczenia z musztry i ceremoniału wojskowego były jednak tylko elementem pełnego procesu szkoleniowego. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FIA ponad 40 Członków – Instruktorów prowadziło intensywne szkolenia poligonowe, wspierało prowadzenie programu Zlotu oraz sprawne przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań 9 kompanii szkolnych. W ćwiczeniach poligonowych główny ciężar podpunktów dotyczących pracy z bronią oraz na strzelnicy /strzelanie sytuacyjne/ wzięli na siebie członkowie Stowarzyszenia Vis et Honor, którzy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem 100 sztuk broni palnej.

Program Zlotu oparty o 3 rejony szkolenia w tym dwa poligonowe obejmowały:

REJON A I B – PODPUNKTY SZKOLENIA POLIGONOWEGO:

1. Zasady bezpieczeństwa (BLOS). Przyjmowanie postaw strzeleckich (MANUAL).
2. Strzelnica dynamiczna
3. Tor sprawnościowy
4. Ewakuacja poszkodowanego z pola walki
5. Samopomoc medyczna na polu walki
6. Pododdział w działaniu ofensywnym

REJON C / UCZESTNICTWO W TARGACH, PREZENTACJI WOJSKA POLSKIEGO, UCZELNI I FIRM ZBROJENIOWYCH.

Rejon ćwiczeń poligonowych wizytowali przedstawiciele instytucji państwowych, Wojska, goście zagraniczni a także uczestnicy Kongresu i Konferencji.

Wieczorami po intensywnym dniu na Uczestników Zlotu czekały prelekcje Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, a także opowieść o Żołnierzach Wyklętych autorstwa p. Bartłomieja Ilcewicza i Grzegorza Woloszczaka historyków, znawców tematu będące wstępem do filmów: “Karbala” i “Historia Roja”.

Wsparcia Uczniom i Nauczycielom udzieliła Polska Grupa Zbrojeniowa przekazując między innymi wszystkim Uczestnikom Zlotu plecaki wraz z wyposażeniem. Symbolicznego przekazania prezentów reprezentantom Szkół na zbiórce 2 batalionu dokonał Dyrektor Wykonawczy PGZ Pan Robert Szydłowski w asyście przedstawicieli Biura do Spraw Proobronnych.

Fot. Cezary Pomykało


NIE ŻYJE JÓZEF SKRZYPIEC – HISTORYK, ZASŁUŻONY WYDAWCA, DZIAŁACZ KULTURY

płk w st. spocz. dr Józef Skrzypiec urodził się 3 grudnia 1950 r. we wsi Święciechów, pow. Choszczno, woj. szczecińskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi, a następnie w 1969 r. Liceum Pedagogiczne w Stargardzie Szczecińskim.
W 1970 r. został żołnierzem zawodowym w stopniu chorążego. W 1971 r. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które w marcu 1976 r. ukończył z wyróżnieniem.

W tym samym roku zdał egzamin na oficera w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu i został awansowany do stopnia porucznika. Pełnił obowiązki na różnych stanowiskach w jednostkach Wojsk Obrony Powietrznej Kraju jako kierownik klubu żołnierskiego. W latach 1977–1980 odbył stacjonarne studia doktoranckie z zakresu socjologii kultury.

Po studiach doktoranckich został skierowany do pionu kulturalno-oświatowego Wojska Polskiego, gdzie na rożnych stanowiskach, głównie w Zarządzie Kultury i Oświaty pełnił służbę do 1991 r. W tym roku
w maju jako szef Oddziału Oświaty Departamentu Wychowania został awansowany do stopnia pułkownika WP.
W lipcu 1991 r. rozkazem MON został skierowany na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Bellona. Po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji i przestawieniu na nowe technologie Bellona zwiększyła swoją obecność na rynku wydawniczym. W 1996 r. został dyrektorem Wydawnictwa Czasopisma Wojskowe, po jego połączeniu z Wydawnictwem Bellona dyrektorem Domu Wydawniczego Bellona, natomiast po prywatyzacji firmy Prezesem Zarządu Bellony. W okresie kierowania firmą przez Józefa Skrzypca Bellona przezwyciężyła zagrażające jej funkcjonowaniu sytuacje kryzysowe i stała się wiodącym wydawnictwem polskim w dziedzinie książek historycznych.

Mimo trudnej sytuacji na rynku książki, kiedy upadało wiele znanych wydawnictw, Józef Skrzypiec dokonał w Bellonie skutecznej restrukturyzacji, przystosowując przedsiębiorstwo do warunków rynkowych. W Bellonie wprowadzono nowatorskie metody zarządzania, nowoczesne technologie wydawnicze, transparentne relacje z drukarniami i partnerami zagranicznymi. Celem działania Prezesa było pokazanie, że firma państwowa, a wcześniej wojskowa może sobie radzić na rynku, jeśli uwzględnia mechanizmy rynkowe. Bellona pod kierownictwem Józefa Skrzypca odgrywała znaczącą rolę w edukacji patriotyczno-obronnej społeczeństwa. Oficyna kontynuuje wydawanie książek z zakresu obronności, popularyzacji NATO i Unii Europejskiej. Osobistą zasługą Prezesa było wydanie monumentalnej kilkutomowej Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego.

Odszedł zasłużony wydawca, absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor socjologii, wieloletni oficer Wojska Polskiego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii oraz kultury i zarządzania.

Prezes Józef Skrzypiec był współtwórcą Porozumienia Wydawców Książki Historycznej, jednymz inicjatorów Targów Książki Historycznej, inicjatorem Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży, a także współautorem licznych projektów w zakresie popularyzowania wiedzy historycznej w społeczeństwie polskim, jak również analiz dotyczących percepcji publikacji historycznych na polskim rynku książki, pomysłodawcą licznych serii i kolekcji literackich wykraczających swą rangą poza ramy macierzystego wydawnictwa. Należał do Komisji Jakości Krajowej Izby Gospodarczej.

Z jego nazwiskiem na zawsze już będzie wiązać się pamięć o człowieku, który przeprowadził Wydawnictwo przez trudny okres przekształceń i pozostawił je jako jedną z czołowych polskich oficyn wydawniczych. Dla załogi przedsiębiorstwa był człowiekiem, którego wiedza i doświadczenie pomogły przezwyciężyć liczne trudne sytuacje, jakie stawały przed Belloną w ciągu ostatnich 25 lat. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury

Z żalem informujemy, że w dniu 5 stycznia 2016 roku zmarł płk w st. spocz. dr Józef Skrzypiec, wieloletni Prezes Wydawnictwa Bellona SA.

Odszedł zasłużony wydawca, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor socjologii, wieloletni oficer Wojska Polskiego związany z jego pionem kulturalno-oświatowym, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii oraz kultury i zarządzania. Z jego nazwiskiem na zawsze już będzie wiązać się pamięć o człowieku, który przeprowadził Wydawnictwo przez trudny okres przekształceń i pozostawił je jako jedną z czołowych polskich oficyn wydawniczych. Dla załogi przedsiębiorstwa był człowiekiem, którego wiedza i doświadczenie pomogły przezwyciężyć liczne trudne sytuacje, jakie stawały przed Belloną w ciągu ostatnich 25 lat.

Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Działacz Kultury


ZNAMY TEGOROCZNE NOMINACJE DO NAGRODY KLIO

Nominacje do Nagrody Klio

Jurorzy, obradujący pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty, z udziałem profesorów: Tomasz Kizwalter, Jana Kieniewicza, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira oraz redaktorów Mariana Turskiego i Tomasza Łubieński, dokonali wyboru autorów, tytułów lub przedsięwzięć wydawniczych wyróżnionych i nagrodzonych Nagrodą KLIO w 2015 roku.
Wstępne wyniki zostały oficjalnie ogłoszone na konferencji prasowej 23 listopada br. o godz. 12.00 w Warszawie w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim, plac Zamkowy 4. Ogłoszenie wyników ostatecznych i wręczenie nagród (w tym finansowych) nastąpi podczas otwarcia XXIV Targów Książki Historycznej w Warszawie 26 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim, plac Zamkowy 4.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z ponad 160 rozpatrywanych książek, Jury wybrało i nominowało do nagrody 15 książek w kategoriach: autorskiej, monografii naukowej, edytorskiej i varsaviana.

Lista nominacji


KONFERENCJA PRASOWA XXIV TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

KONFERENCJA PRASOWA XXIV TARGÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ
23 listopada, godz. 12.00
Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum

Na konferencji zostaną ogłoszone wyniki książek nominowanych do tegorocznej Nagrody KLIO na najlepszą książkę historyczną.

Udział wezmą:
prof. Tomasz Szarota – Przewodniczący Jury Nagrody KLIO
Ziemowit Koźmiński – Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie
Zbigniew Czerwiński – Prezes Porozumienia Wydawców Książki Historycznej
Waldemar Michalski – Dyrektor Targów Książki Historycznej
Halina Czubaszek – Prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
dr Michał Strąk – Dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy!

Logo_TKH_wer_pozioma_kolor

Już 26 listopada rozpoczynają się XXIV TARGI KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum.
Jest to jedyna tego typu impreza w Polsce.

Oprócz rekordowej liczby wystawców (ponad 200), gwarantujących największy dostępny na rynku polskim wybór książek historycznych, nowością w tym roku będą wydawnictwa zagraniczne. Po raz czwarty zorganizowany zostanie Salon Książki Białoruskiej, na którym swoją ofertę będą prezentowali wydawcy białoruscy. Kolejny, bo szósty już raz, zapraszamy na Salon Książki Muzealnej, w programie także czwarty Salon Bibliotek.
Odwiedzających zapraszamy na liczne spotkania z autorami, konferencje, debaty, spacery historyczne, a także Book Change, podczas którego będzie można wymienić się już przeczytanymi książkami, a także pokazy grup rekonstrukcyjnych.
Organizatorzy Targów przygotowali również wiele atrakcji dla dzieci (warsztaty, lekcje muzealne, gry
i zabawy).
Wstęp na Targi i wszystkie imprezy towarzyszące jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje na stronie www.historiaikultura.pl