Salon Książki Historycznej

WYDARZENIE

SALON KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Współorganizatorem Salonu Książki Historycznej jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców ZAIKS. Począwszy od 26 listopada br., można będzie wziąć udział w spotkaniach #NaŻywo i śledzić rozmowy z autorami publikacji popularyzujących historię.

W ramach Salonu Książki Historycznej odbędą się spotkania #NaŻywo: PRZEDPREMIEROWE z Anne Applebaum – wokół książki Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu wydawnictwa Agora, z prof. Wiesławem Janem Wysockim – wokół książki Zadwórze 1920. Polskie Termopile wydanej nakładem Fundacji Historia i Kultura, z Martą Grzywacz – wokół książki Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld wydanej nakładem WAB, z Sylwią Chutnik – wokół książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955, wydawnictwa Ossolineum z Wojciechem Bonowiczem – wokół książki Tischner. Biografia Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak, czy z prof. Grzegorzem Kucharczykiem – wokół książki Prusy wydanej nakładem Bellony i Fundacji Historia i Kultura

Polecamy również rozmowy z: Grzegorzem Bębnikiem – autorem książki Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej, wydanej nakładem Instytutu Pileckiego; Piotrem Zychowiczem – wokół książki Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą, wydanej nakładem przez Rebis, prof. Tomaszem Kizwalterem o książce Polska nowoczesność. Genealogia, wydanej nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkania w ramach Salonu Książki Historycznej prowadzi red. Jerzy Kisielewski.

Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów.

Aby wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, co roku podczas Targów przyznawana jest Nagroda KLIO w czterech kategoriach:

 • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
 • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Osoby kontaktowe:

Teresa Wieczorek

Tel. 696 452 741
Email: sprzedaz@historiaikultura.pl

Agnieszka Ziemiańska

DataGodzinaTytułBlok / organizator
2020-11-2613.30Rozmowa z Grzegorzem Bębnikiem, autorem książki Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej.Salon Książki Historycznej Instytut Pileckiego
2020-11-2615.00Prusy - spotkanie z prof. Grzegorzem KucharczykiemSalon Książki Historycznej
2020-11-2715.00Rozmowa z Bartoszem Gralickim wokół tomu 8 i 9 serii Zapisy Terroru Salon Książki Historycznej Instytut Pileckiego
2020-11-2716.30Puwal - rozmowa z Krzysztofem Puwalskim wokół książki "Operator 594"Salon Książki Historycznej Świat Książki
2020-11-2717.00Rozmowa z Elżbietą Cherezińską Salon Książki Historycznej
2020-11-2813.00NAVAL - rozmowa wokół ksiażki Strzelnica Navala.Salon Książki Historycznej
2020-11-2815.00Spotkanie z prof. Wiesławem Janem Wysockim wokół książki Zadwórze 1920. Polskie Termopile #NaŻywo
Salon Książki Historycznej
2020-11-2816.00Marta Grzywacz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld Salon Książki Historycznej Nagroda KLIO 2020
2020-11-2817.00Sylwia Chutnik #NaŻywo - spotkanie wokół książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955Salon Książki Historycznej
2020-11-2913.00Prusy - spotkanie z prof. Grzegorzem Kucharczykiem #NaŻywoSalon Książki Historycznej
2020-11-2913.30Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą - rozmowa z Piotrem ZychowiczemSalon Książki Historycznej Rebis
2020-11-2914.00Tomasz Kizwalter o książce Polska nowoczesność. GenealogiaSalon Książki Historycznej Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2020-11-2916.00Anne Applebaum #NaŻywo - PRZEDPREMIEROWE spotkanie wokół książki Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu.Salon Książki Historycznej
2020-11-2917.00Wojciech Bonowicz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Tischner. BiografiaSalon Książki Historycznej Nagroda KLIO 2020
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Salon Książki Muzealnej Online

WYDARZENIE

SALON KSIĄŻKI MUZEALNEJ ONLINE

Od lat Salon Książki Muzealnej stanowi ważny element Targów Książki Historycznej, nie mogło go więc zabraknąć podczas ich wirtualnej edycji. Współorganizatorem Salonu Książki Muzealnej Online jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przy współpracy Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W ramach Salonu Książki Muzealnej Online, począwszy od 26 listopada br., można będzie śledzić rozmowy z autorami publikacji i przedstawicielami instytucji muzealnych.

Zapraszamy na rozmowę o publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z udziałem: prof. ucz. dr hab. Piotra Majewskiego, dyrektora NIMOZ; red. Anny Saciuk-Gąsowskiej z Muzeum Sztuki w Łodzi, członkini redakcji rocznika „Muzealnictwo” i dr Julii Wrede – koordynatorki wydawnictw NIMOZ, z-cy red. nacz. rocznika „Muzealnictwo”.

Odbędą się także: rozmowa z Wojciechem Brzezińskim wokół książki Jaskinia Gvardjilas Kide w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego wydanej nakładem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, którego współwydawcą są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, rozmowa z prof. Arkadiuszem Wagnerem wokół publikacji dot. 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego, rozmowa ze Zbigniewem Hundertem wokół książki W boju i paradzie. Husaria Rzeczpospolitej wydanej nakładem ARX REGIA Działu Wydawniczego Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, rozmowa z prof. Janem Ostrowskim wokół publikacji Portret w dawnej Polsce wydanej nakładem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozmowa z Jackiem Emilem Szczepańskim – autorem publikacji Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew), rozmowa z kuratorką Weroniką Szerle na temat publikacji Barbara Hoff wydanej nakładem Muzeum Miasta Gdyni, rozmowa z Izabellą Maliszewską na temat publikacji Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939, wydanej nakładem Muzeum Warszawy, rozmowa z Hubertem Jando i Aleksandrem Goskiem wokół książki ORP Orzeł – historia i hipotezy jego zatonięcia, wydanej nakładem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, rozmowa z prof. Michałem Kopczyńskim wokół publikacji Oblicza Niepodległej, Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, Polskie zwycięstwo 1920 roku.

Rozmowy w ramach Salonu Książki Muzealnej prowadzi red. Jerzy Kisielewski.

Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów.

Aby wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, co roku podczas Targów przyznawana jest Nagroda KLIO w czterech kategoriach:

 • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
 • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Osoby kontaktowe:

Teresa Wieczorek

Tel. 696 452 741
Email: sprzedaz@historiaikultura.pl

Agnieszka Ziemiańska

DataGodzinaTytułBlok / organizator
2020-11-2613.00Spotkanie z Wojciechem Brzezińskim wokół książki Jaskinia Gvardjilas Kide w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego Salon Książki Muzealnej Online Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,współwydawca Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2020-11-2713.00Spotkanie z prof. Arkadiuszem Wagnerem wokół publikacji dot. 200-lecia Towarzystwa Naukowego PłockiegoSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Mazowieckie w Płocku
2020-11-2714.00Spotkanie ze Zbigniewem Hundertem wokół książki W boju i paradzie. Husaria Rzeczpospolitej Salon Książki Muzealnej Online Muzeum Zamek Królewski w Warszawie
2020-11-2715.30Rozmowa o publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z udziałem prof. ucz. dr hab. Piotra Majewskiego dyrektora NIMOZ
red. Anna Saciuk-Gąsowska z Muzeum Sztuki w Łodzi, członkini redakcji rocznika "Muzealnictwo" i dr Julii Wrede - koordynatorki wydawnictw NIMOZ, z-cy red. nacz.rocznika "Muzealnictwo"
Salon Książki Muzealnej Online
2020-11-2716.00Portret w dawnej Polsce - rozmowa z prof. Janem OstrowskimSalon Książki
Muzealnej Online Nagroda KLIO Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
2020-11-2812.00Jarosław Pych i Michał Mackiewicz #NaŻywo rozmowa wokół książki Trofea wojny polsko-bolszewickiej w zbiorach Muzeum Wojska PolskiegoSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Wojska Polskiego
2020-11-2813.30Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew) - rozmowa z autorem Jackiem Emilem SzczepańskimSalon Książki Muzealnej Online
2020-11-2814.30Barbara Hoff - rozmowa z kuratorką Weroniką SzerleSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Miasta Gdyni
2020-11-2912.30Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 - rozmowa z Izabellą Maliszewską z Muzeum WarszawySalon Książki Muzealnej Online
2020-11-2915.00Hubert Jando i Aleksanser Gosk spotkanie wokół książki ORP Orzeł – historia i hipotezy jego zatonięcia Salon Książki Muzealnej Online Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
2020-11-2915.30Oblicza Niepodległej, Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, Polskie zwycięstwo 1920 roku - spotkanie z prof. Michałem KopczyńskimSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Historii Polski
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej

WYDARZENIE

SALON AUTORÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Współorganizatorem Salonu Autorów IPN jest Instytut Pamięci Narodowej. W ramach Salonu IPN, począwszy od 26 listopada br., można będzie śledzić rozmowy z autorami wybranych publikacji, które ukazały się nakładem Instytutu, m.in. z: Adamem Pleskaczyńskim – autorem publikacji Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej, Robertem Spałkiem – autorem publikacji Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970), Tomaszem Balbusem – autorem publikacji Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach, dr. Pawłem Sasanką – autorem publikacji Zaułek Corvina 1956 r, Wojciechem Frazikiem – autorem publikacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948, Elżbietą Jakimek-Zapart – autorką publikacji Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, dr hab. Jackiem Wołoszynem – autorem publikacji Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956, Mirosławem A. Supruniukiem – autorem publikacji Władysław Raczkiewicz (1885–1947), Tomaszem Łabuszewskim – autorem publikacji Bitwa Warszawska 1920 czy Tomaszem Stempowskim – autorem publikacji Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959.

Spotkania z autorami prowadzi red. Rafał Dudkiewicz.

Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów.

Aby wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, co roku podczas Targów przyznawana jest Nagroda KLIO w czterech kategoriach:

 • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
 • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
 • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
 • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Osoby kontaktowe:

Teresa Wieczorek

Tel. 696 452 741
Email: sprzedaz@historiaikultura.pl

Agnieszka Ziemiańska

DataGodzinaTytułBlok / organizator
2020-11-2614.00Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej – rozmowa z Adamem PleskaczyńskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2614.30Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970) – rozmowa z Robertem Spałkiem Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-27 12.30Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach – rozmowa z Tomaszem BalbusemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2713.30Zaułek Corvina 1956 r. - rozmowa z dr. Pawłem SasankąSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2714.30Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948 – rozmowa z Wojciechem FrazikiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2811.30Sny wstaną... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci – rozmowa z Elżbietą Jakimek-Zapart Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2812.30Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956 - rozmowa z dr hab. Jackiem WołoszynemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej Nagroda KLIO 2020
2020-11-2814.00Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – rozmowa z Mirosławem A. SupruniukiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2912.00Bitwa Warszawska 1920 – rozmowa z Tomaszem ŁabuszewskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2914.30Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 – rozmowa z Tomaszem StempowskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.