PROGRAM INTERNETOWYCH SPOTKAŃ AUTORSKICH TARGÓW KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Data GodzinaTytułBlok / organizator
2020-11-2612.00Ogłoszenie laureatów Nagrody Klio 2020
2020-11-2613.00Spotkanie z Wojciechem Brzezińskim wokół książki Jaskinia Gvardjilas Kide w Gruzji. Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego Salon Książki Muzealnej Online Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,współwydawca Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2020-11-2613.30Rozmowa z Grzegorzem Bębnikiem, autorem książki Proskrypcja w nowej odsłonie. Niemieckie listy gończe w przededniu i początkach II wojny światowej.Salon Książki Historycznej Instytut Pileckiego
2020-11-2614.00Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej – rozmowa z Adamem PleskaczyńskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2614.30Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970) – rozmowa z Robertem Spałkiem Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2615.00Prusy - spotkanie z prof. Grzegorzem KucharczykiemSalon Książki Historycznej
2020-11-2712.30Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach – rozmowa z Tomaszem BalbusemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2713.00Spotkanie z prof. Arkadiuszem Wagnerem wokół publikacji dot. 200-lecia Towarzystwa Naukowego PłockiegoSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Mazowieckie w Płocku
2020-11-2713.30Zaułek Corvina 1956 r. - rozmowa z dr. Pawłem SasankąSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2714.00Spotkanie ze Zbigniewem Hundertem wokół książki W boju i paradzie. Husaria Rzeczpospolitej Salon Książki Muzealnej Online Muzeum Zamek Królewski w Warszawie
2020-11-2714.30Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948 – rozmowa z Wojciechem FrazikiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2715.00Rozmowa z Bartoszem Gralickim wokół tomu 8 i 9 serii Zapisy Terroru Salon Książki Historycznej Instytut Pileckiego
2020-11-2715.30Rozmowa o publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z udziałem prof. ucz. dr hab. Piotra Majewskiego dyrektora NIMOZ
red. Anna Saciuk-Gąsowska z Muzeum Sztuki w Łodzi, członkini redakcji rocznika "Muzealnictwo" i dr Julii Wrede - koordynatorki wydawnictw NIMOZ, z-cy red. nacz.rocznika "Muzealnictwo"
Salon Książki
Muzealnej Online
2020-11-2716.00Portret w dawnej Polsce - rozmowa z prof. Janem OstrowskimSalon Książki
Muzealnej Online Nagroda KLIO Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
2020-11-2716.30Puwal - rozmowa z Krzysztofem Puwalskim wokół książki "Operator 594"Salon Książki Historycznej Świat Książki
2020-11-2717.00Rozmowa z Elżbietą Cherezińską Salon Książki Historycznej
2020-11-2811.30Sny wstaną... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci – rozmowa z Elżbietą Jakimek-Zapart Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2812.00Jarosław Pych i Michał Mackiewicz #NaŻywo rozmowa wokół książki Trofea wojny polsko-bolszewickiej w zbiorach Muzeum Wojska PolskiegoSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Wojska Polskiego
2020-11-2812.30Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956 - rozmowa z dr hab. Jackiem WołoszynemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej Nagroda KLIO 2020
2020-11-2813.00NAVAL - rozmowa wokół ksiażki Strzelnica Navala.Salon Książki Historycznej
2020-11-2813.30Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew) - rozmowa z autorem Jackiem Emilem SzczepańskimSalon Książki
Muzealnej Online
2020-11-2814.00Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – rozmowa z Mirosławem A. SupruniukiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2814.30Barbara Hoff - rozmowa z kuratorką Weroniką SzerleSalon Książki
Muzealnej Online Muzeum Miasta Gdyni
2020-11-2815.00Spotkanie z prof. Wiesławem Janem Wysockim wokół książki Zadwórze 1920. Polskie Termopile #NaŻywo

Salon Książki Historycznej
2020-11-2816.00Marta Grzywacz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld Salon Książki Historycznej Nagroda KLIO 2020
2020-11-2817.00Sylwia Chutnik #NaŻywo - spotkanie wokół książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954-1955Salon Książki Historycznej
2020-11-2912.00Bitwa Warszawska 1920 – rozmowa z Tomaszem ŁabuszewskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2912.30Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 - rozmowa z Izabellą Maliszewską z Muzeum WarszawySalon Książki Muzealnej Online
2020-11-2913.00Prusy - spotkanie z prof. Grzegorzem Kucharczykiem #NaŻywoSalon Książki Historycznej
2020-11-2913.30Germanofil. Władysław Studnicki. Polak, który chciał sojuszu z III Rzeszą - rozmowa z Piotrem ZychowiczemSalon Książki Historycznej Rebis
2020-11-2914.00Tomasz Kizwalter o książce Polska nowoczesność. Genealogia
Salon Książki Historycznej Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
2020-11-2914.30Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 – rozmowa z Tomaszem Stempowskim
Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2915.00Hubert Jando i Aleksanser Gosk spotkanie wokół książki ORP Orzeł – historia i hipotezy jego zatonięcia Salon Książki Muzealnej Online Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
2020-11-2915.30Oblicza Niepodległej, Dziedzictwo II Rzeczypospolitej, Polskie zwycięstwo 1920 roku - spotkanie z prof. Michałem KopczyńskimSalon Książki Muzealnej Online Muzeum Historii Polski
2020-11-2916.00Anne Applebaum #NaŻywo - PRZEDPREMIEROWE spotkanie wokół książki Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu. Salon Książki Historycznej
2020-11-2917.00Wojciech Bonowicz #NaŻywo - spotkanie wokół książki Tischner. Biografia Salon Książki Historycznej Nagroda KLIO 2020
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.