WYDARZENIE

SALON AUTORÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Współorganizatorem Salonu Autorów IPN jest Instytut Pamięci Narodowej. W ramach Salonu IPN, począwszy od 26 listopada br., można będzie śledzić rozmowy z autorami wybranych publikacji, które ukazały się nakładem Instytutu, m.in. z: Adamem Pleskaczyńskim – autorem publikacji Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej, Robertem Spałkiem – autorem publikacji Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970), Tomaszem Balbusem – autorem publikacji Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach, dr. Pawłem Sasanką – autorem publikacji Zaułek Corvina 1956 r, Wojciechem Frazikiem – autorem publikacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948, Elżbietą Jakimek-Zapart – autorką publikacji Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, dr hab. Jackiem Wołoszynem – autorem publikacji Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956, Mirosławem A. Supruniukiem – autorem publikacji Władysław Raczkiewicz (1885–1947), Tomaszem Łabuszewskim – autorem publikacji Bitwa Warszawska 1920 czy Tomaszem Stempowskim – autorem publikacji Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959.

Spotkania z autorami prowadzi red. Rafał Dudkiewicz.

Targi są nie tylko wydarzeniem kulturalnym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświadczeń i korzystnych zakupów.

Aby wyróżnić wkład polskich autorów w popularyzację historii oraz docenić wydawców literatury historycznej, co roku podczas Targów przyznawana jest Nagroda KLIO w czterech kategoriach:

  • autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
  • monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
  • edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
  • varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Osoby kontaktowe:

Teresa Wieczorek

Tel. 696 452 741
Email: sprzedaz@historiaikultura.pl

Agnieszka Ziemiańska

Data GodzinaTytułBlok / organizator
2020-11-2614.00Oddziały wielkopolskie w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej – rozmowa z Adamem PleskaczyńskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2614.30Na licencji Moskwy. Wokół Gomułki, Bermana i innych (1943–1970) – rozmowa z Robertem Spałkiem Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-27 12.30Szczerbcowa brygada. W fotografii i relacjach – rozmowa z Tomaszem BalbusemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-27 13.30Zaułek Corvina 1956 r. - rozmowa z dr. Pawłem SasankąSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-27 14.30Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948 – rozmowa z Wojciechem FrazikiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2811.30Sny wstaną... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci – rozmowa z Elżbietą Jakimek-Zapart Salon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2812.30Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956 - rozmowa z dr hab. Jackiem WołoszynemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej Nagroda KLIO 2020
2020-11-2814.00Władysław Raczkiewicz (1885–1947) – rozmowa z Mirosławem A. SupruniukiemSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2912.00Bitwa Warszawska 1920 – rozmowa z Tomaszem ŁabuszewskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
2020-11-2914.30Najbardziej tajemniczy kraj świata. Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliena H. Bryana 1930–1959 – rozmowa z Tomaszem StempowskimSalon Autorów Instytutu Pamięci Narodowej
UWAGA! Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.