Zlot Klas Mundurowych 2016 rok

W dniach 01-04 czerwca 2016 roku w Ostródzie odbył się Zlot Klas Mundurowych, przygotowany przez Fundację Historia i Kultura przy wsparciu Stowarzyszenia obronnego FIA – Fideles et Instructi Armis oraz Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W Zlocie udział wzięli uczniowie szkół z terenów wschodniej Polski m.in. z Białegostoku, Rzeszowa, Olsztyna. Zostali oni wytypowani wśród ponad 6 tysięcy chętnych we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych jako potencjalne kadry do budowania zasobu przyszłej obrony terytorialnej ściany wschodniej.

Uczniowie przygotowali uroczysty apel, podczas którego Minister Antoni Macierewicz zapowiedział stworzenie przyszłych oddziałów obrony terytorialnej i zachęcał młodzież do zainteresowania się tą formacją.

Zwrócił się do uczniów tymi słowami:

„Znaleźliście się tutaj nie dlatego, że ktoś Wam kazał. Nie znaleźliście się tutaj z niczyjego nakazu ani rozkazu. Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła Was miłość Ojczyzny, przywiodło Was to, co jest najprostszą, najstarszą odpowiedzią na żołnierskie pozdrowienie – Ku chwale Ojczyzny!”

Ćwiczenia z musztry i ceremoniału wojskowego były jednak tylko elementem pełnego procesu szkoleniowego. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FIA ponad 40 Członków – Instruktorów prowadziło intensywne szkolenia poligonowe, wspierało prowadzenie programu Zlotu oraz sprawne przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych działań 9 kompanii szkolnych. W ćwiczeniach poligonowych główny ciężar podpunktów dotyczących pracy z bronią oraz na strzelnicy /strzelanie sytuacyjne/ wzięli na siebie członkowie Stowarzyszenia Vis et Honor, którzy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem 100 sztuk broni palnej.

Program Zlotu oparty o 3 rejony szkolenia w tym dwa poligonowe obejmowały:

REJON A I B – PODPUNKTY SZKOLENIA POLIGONOWEGO:

1. Zasady bezpieczeństwa (BLOS). Przyjmowanie postaw strzeleckich (MANUAL).
2. Strzelnica dynamiczna
3. Tor sprawnościowy
4. Ewakuacja poszkodowanego z pola walki
5. Samopomoc medyczna na polu walki
6. Pododdział w działaniu ofensywnym

REJON C / UCZESTNICTWO W TARGACH, PREZENTACJI WOJSKA POLSKIEGO, UCZELNI I FIRM ZBROJENIOWYCH.

Rejon ćwiczeń poligonowych wizytowali przedstawiciele instytucji państwowych, Wojska, goście zagraniczni a także uczestnicy Kongresu i Konferencji.

Wieczorami po intensywnym dniu na Uczestników Zlotu czekały prelekcje Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, a także opowieść o Żołnierzach Wyklętych autorstwa p. Bartłomieja Ilcewicza i Grzegorza Woloszczaka historyków, znawców tematu będące wstępem do filmów: “Karbala” i “Historia Roja”.

Wsparcia Uczniom i Nauczycielom udzieliła Polska Grupa Zbrojeniowa przekazując między innymi wszystkim Uczestnikom Zlotu plecaki wraz z wyposażeniem. Symbolicznego przekazania prezentów reprezentantom Szkół na zbiórce 2 batalionu dokonał Dyrektor Wykonawczy PGZ Pan Robert Szydłowski w asyście przedstawicieli Biura do Spraw Proobronnych.

Fot. Cezary Pomykało