Nominacje do Nagrody Klio 2020

 

Jury Nagrody Klio w składzie:

 • prof. dr hab. Halina Manikowska
 • prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
 • prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 • prof. dr hab. Maciej Janowski
 • red. Tomasz Łubieński
 • red. Marian Turski
 • red. Tomasz Urzykowski

 

po rozpatrzeniu zgłoszonych 220 propozycji książek wydanych w latach 2019–2020 postanowiło nominować do Nagrody Klio 2020 następujące publikacje (kolejność alfabetyczna):

 

W kategorii autorskiej:

 • Wojciech Bonowicz – za książkę Biografia (Wydawnictwo Znak)
 • Marta Grzywacz – za książkę Nasza pani z Ravensbrück. Historia Johanny Langefeld (Wydawnictwo WAB)
 • Andrzej Mencwel – za książkę Przedwiośnie czy potop. Nowe krytyki postaw polskich (Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

 

W kategorii monografia naukowa:

 • Włodzimierz Karol Pessel za książkę Czerwono-biali i biało-czerwoni. Problemy sąsiedztwa kulturowego (Fundacja Duży Format i Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Ryszard Szawłowski za książkę Rafał Lemkin. Biografia intelektualna (Wydawnictwo Akademickie SEDNO)
 • Jacek Witold Wołoszyn za książkę Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956 (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie)

 

W kategorii edytorskiej:

 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie za serię książek Hodegetrie krakowskie, 5 tomów (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej, Marty Lempart-Geratowskiej, Piotra Łopatkiewicza, Małgorzaty Nowalińskiej, Anny Sękowskiej)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za książkę Portret w dawnej Polsce
  (autor prof. Jan K. Ostrowski)
 • Ośrodek Karta za książkę  Wojna o wolność 1920. tom 1 Wyprawa kijowska, tom 2  Bitwa Warszawska (wybór i opracowanie: Agnieszka Knyt)
 • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za książkę Dziennik, TOM 1, Wspomnienia z dzieciństwa, Dziennik 1808-1830 oraz Dziennik, TOM 2, Dziennik 1831-1866 (autor: Atanazy Raczyński, z języków francuskiego i niemieckiego przełożyli oraz opracowali Aleksander Wit Labuda i Michał Mencfel)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wydawnictwo Jedność za książkę Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372 r.)
  (redakcja Krzysztof Bracha)
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego za książkę Mam na Pana nowy zamach… Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, TOM 1, 2, 3 (wybór i opracowanie Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki)
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych za książkę Chełmska 21. 70 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
  (autorzy: prof. Małgorzata Hendrykowska, dr Anna Wróblewska, Marcin Zawiśliński)

 

W kategorii Varsaviana:

 • Janusz Dziano i Danuta Koper za książkę Ech, Panie Wiech! (Magia Słowa)
 • Joanna Rolińska za książkę Lato 1920 (Bellona)
 • Jarosław Zieliński za książkę Warszawski plac Piłsudskiego jako zwierciadło losów
  i duchowej kondycji narodu.
  (Wydawnictwo EKBIN)