Jury Nagrody Klio w składzie:

 •     prof. dr hab. Halina Manikowska
 •     prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący)
 •     prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
 •     prof. dr hab. Jan Kieniewicz
 •     prof. dr hab. Maciej Janowski
 •     red. Tomasz Łubieński
 •     red. Marian Turski
 •     red. Tomasz Urzykowski

po rozpatrzeniu zgłoszonych przez 105 wydawnictw 288 propozycji książek wydanych w latach 2020–2021, postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 15 000 zł otrzymuje:

 • Wojciech Szatkowski – za książkę Józef Oppenheim – przyjaciel Tatr i ludzi (Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo LTW)

Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000 zł otrzymuje:

 • Tomasz Kizwalter – za Polska nowoczesność. Genealogia (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:

 • Andrzej Friszke – za książkę Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowa państwa polskiego 1892-1920 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej)

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 14 000  zł otrzymuje:

 • Tomasz Kurpierz za książkę Henryk Sławik 1894-1944 Biografia socjalisty (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)

Nagrodę II stopnia w wysokości 8 000  zł otrzymuje:

 • Piotr Kuligowski za książkę Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć (1832-1888) (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 000 zł otrzymuje:

 • Michał Przeperski za książkę Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  za książkę Album powstańców 1863 roku z Grodzieńszczyzny (opracowanie Aleś Sauczuk, Aliaksandr Radziuk, redakcja naukowa Wiesław Caban)
 • Wydawnictwo  Instytutu Archeologii i Etnologii PAN za serię książek Origines Polonorum  (redaktor naukowy serii Przemysław Urbańczyk)
 • Wydawnictwo, Księgarnia, Antykwariat Górski „Filar” Kielce za książkę Tatry Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego (autor: Radosław Kuty)
 • Muzeum Wojska Polskiego za książkę  Trofea Wojny Polsko-Bolszewickiej 1919-1920 (autorzy: Jarosław Pych, Michał Mackiewicz)
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego za książkę  Mała encyklopedia Polonii francuskiej (autor: Zbigniew Andrzej Judycki)
 •  prof. Eugeniusz Cezary Król za wzorową edycję naukową, opatrzenie wstępem i przypisami książki  Mein Kampf. Wydanie krytyczne (Wydawnictwo Bellona)

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 7 000 zł otrzymuje:

 • Krzysztof Mordyński za książkę Sny o Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952 (Prószyński Media Sp z o.o.)

Nagrodę II stopnia w wysokości 5000 zł otrzymuje:

 •  Agnieszka Cubała za książkę Warszawskie Dzieci ‘44 (Prószyński Media Sp z o.o.)

Nagrodę III stopnia w wysokości 3000  zł otrzymuje:

 • Marek Teler za książkę Zagadka Iny Benity. AK-torzy kontra kolaboranci (Wydawnictwo Bellona)