Jury Nagrody KLIO, pracujące w 2023 r. w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota – przewodniczący, prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, red. Piotr Dobrołęcki, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski, wnikliwie oceniło zgłoszone przez 91 wydawnictw 208 propozycji książek wydanych w latach 2022–2023. Tradycyjnie, laureatów Nagrody KLIO poznaliśmy podczas inauguracji XXXI Targów Książki Historycznej, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum.

 W kategorii autorskiej:

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymuje:

 • Sławomir Łotysz – za książkę Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:

 • Jakub Gałęziowski – za książkę Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:

 • Paweł Kowal – za książkę Trauma i sława. (Wydawnictwo Agora przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN)

W kategorii monografia naukowa:

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymuje:

 • Anna Agnieszka Dryblak za książkę Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:

 • Natalia Judzińska za książkę Po lewej stronie sali (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:

 • Dorota Dukwicz za książkę Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771 (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

W kategorii edytorskiej:

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Tadeusz Gajcy, Opowieść z innego świata. Widma
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za książkę, Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918
 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę Aurelia Wyleżyńska, Kroniki wojenne 1939-42, Kroniki wojenne 1939-1944 w opracowaniu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza
 • Wydawnictwo Instytutu De Republica za książkę Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty (redakcja naukowa: Janusz Górski)
 • Instytut Badań Literackich PAN za 4-tomową edycję: Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – Listy w opracowaniu Beaty Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli

W tej kategorii Jurorzy postanowili także przyznać NAGRODĘ SPECJALNĄ za edycję w 36 tomach Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Edycję przygotował Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu WarszawskiegoWydawnictwa DiG. Koordynator serii Katarzyna Person we współpracy z Eleonorą Bergman i Tadeuszem Epszteinem.

W kategorii varsaviana:

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymuje:

 • Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za książkę Pałac Staszica (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Stefan Szczepłek za książki Warszawa idzie na mecz tom 1 i 2 (Skarpa Warszawska)
 • Agnieszka Witkowska-Krych za książkę Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
 • Agata Napiórska za książkę Ha-Ga. Obrazki z życia (Wydawnictwo Marginesy)

Nagroda KLIO, poza prestiżem, ma dla nagradzanych autorów także wymiar finansowy. Wyłącznym Mecenasem Nagrody KLIO jest Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT Polska. Partnerami Nagrody KLIO w kategorii varsaviana są: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Historia i Kultura.

WYŁĄCZNY MECENAT NAD NAGRODĄ
PARTNERZY NAGRODY KLIO W KATEGORII VARSAVIANA