WYDARZENIE

ACADEMIA 2023

Konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2023 rozstrzygnięty!

26 maja na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 16. edycji konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2023.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział 42 wydawców, którzy zgłosili 142 publikacje.

Organizatorami Konkursu ACADEMIA są: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Historia i Kultura.

Mecenasem Nagrody Głównej  w Konkursie ACADEMIA, podobnie jak w roku ubiegłym, jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych, które ukazały się na rynku tym razem w latach 2022-2023.

Zwycięzcy nagród głównych otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.

W głównym konkursie o nagrodę ACADEMIA dla najlepszych książek akademickich i naukowych jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż.  Romana Barlika przyznało Nagrodę Główną ACADEMIA 2023 w wysokości 4 000 zł Wydawnictwu słowo/obraz terytoria za publikację Krzysztofa Pomiana – „Muzeum. Historia światowa. 1. Od skarbca do muzeum” – FTK tom I

Nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w wysokości 5 000 otrzymała publikacja Ośrodka „Pamięć i przyszłość” – „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989”, redakcja naukowa: dr hab. Wojciech Kucharski; prof. dr hab. Adam Makowski; prof. dr hab. Andrzej Sakson; dr hab. Brygida Solga, prof. dr hab. Grzegorz Strauchold; dr hab. Ryszard Tomkiewicz.

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w wysokości 5 000 zł została przyznana za publikację „Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya, dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego” – Przemysława Dominasa, Wydawnictwa Księży Młyn.

Przyznano również łącznie 9 wyróżnień oraz 5 wyróżnień specjalnych za opracowanie edytorskie.

Pełna lista laureatów:

NAGRODA GŁÓWNA ACADEMIA 2023

Krzysztof Pomian – „Muzeum. Historia światowa. 1. Od skarbca do muzeum” – wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, FTK tom I

Wyróżnienie ACADEMIA 2023

1)    Grzegorz Raubo, red. Jarosław Włodarczyk – „Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii” – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2)    Marcin Fabjański – „Metafizyka dla neurotyka. Czym jest i czym mógłby być coaching filozoficzny?” – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
3)   „Neurologia wieku podeszłego” – redakcja naukowa: Agnieszka Gorzkowska, Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec – Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (PZWL Wydawnictwo Lekarskie)

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE za opracowanie edytorskie 2023

1)    Tomasz Palmirski – „Instytucje Justyniańskie” – Instytut De Republica
2)    Tomasz Jakubowski – „Polonia, Lithuania et Ucraina. Mapy z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego” – Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie
3)   „Wykład o słodkiej ziemi Cypru, „Cronaca”, to jest Kroniką, zwany” Leoncjusz Machieras, przekład i opracowanie Małgorzata Borowska – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
4)  „Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, opracowanie: Olga Tkachuk przy współpracy Doroty Sidorowicz-Mulak – Wydawnictwo Ossolineum
5)  „Staphylinina (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland” – Andrzej Mazur, red. Andrzej Melke – Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

NAGRODA REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – „Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989” – redakcja naukowa: dr hab. Wojciech Kucharski; prof. dr hab. Adam Makowski; prof. dr hab. Andrzej Sakson; dr hab. Brygida Solga, prof. dr hab. Grzegorz Strauchold; dr hab. Ryszard Tomkiewicz – Ośrodek „Pamięć i przyszłość”.

WYRÓŻNIENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

1)    Jerzy Jarowiecki „Prasa we Lwowie w latach 1918-1945” – Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
2)    Adam Regiewicz „Słownik odgłosów sematycznych (na podstawie prozy polskiej po 1989 roku)” – Wydawnictwo  słowo/obraz/terytoria
3)   „Stanisław Przybyszewski, Dzieła literackie – edycja krytyczna tom I – proza poetycka. Pentalogia, red. Gabriela Matuszek-Stec – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych – Przemysław Dominas „Centralna Kolej Transandyjska Callao – Lima – La Oroya, dzieło polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego” – Wydawnictwo Księży Młyn

WYRÓŻNIENIE REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych

1)    Jan F. Rabek „Biopolimery tom I” – PWN
2)    Katarzyna Pyżewicz „Przykłady strategii produkcji i użytkowania paleolitycznych oraz mezolitycznych narzędzi krzemiennych” – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
3)    Teresa Kusionowicz – „Innowacyjne rozwiązania architektoniczno-budowlane zamku Krzyżtopór w Ujeździe” – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

***

Jury obradowało w składzie: prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska, przewodniczący jury), Jerzy Burski (Agat Studio Graficzne), Piotr Dobrołęcki (red. nacz. „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) , Aurelia Grejner (red. nacz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych) oraz prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski).

Mecenasem Nagrody Academia jest:

EDYCJA 2022EDYCJA 2021

Małgorzata Kanownik

Tel. 505 245 837
Email: program@historiaikultura.pl

Więcej informacji o Konkursie: