Spotkanie z poezją Uładzimira Niaklajewa

W ramach programu gościa specjalnego Wolnej Białorusi odbyło się spotkanie z poezją Uładzimira Niaklajewa zorganizowane przez Instytut Książki Białoruskiej.

Uładzimir Niaklajew jest białoruskim poetą, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tradycyjnego nurtu poezji białoruskiego Odrodzenia. Zawsze był zaangażowany publicznie, kierował Białoruskim PEN Clubem. W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, został pobity i zatrzymany. W wyniku represji wiele lat spędził na emigracji.

W 1990 roku przez rok mieszkałem w Warszawie. Psychologicznie to było bardzo trudne, bo w Białorusi byłem znanym twórcą, w Polsce byłem nikim. Rozpaczałem z tego powodu, że muszę zacząć życie od zera. Próbowałem się zająć polityką, ale zorientowałem się, że to nie jest moją domeną. Zacząłem dalej pisać wiersze.

Poeta przeczytał swoje utwory odnoszące się do aktualnej sytuacji z tomu „Sam”, który zawiera wiersze napisane w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.

Zostały również odczytane w języku polskim w przekładzie Bohdana Zadury i Adama Pomorskiego.

Uczestnicy spotkania usłyszeli m.in. poemat „Wojna, której nie ma” oraz komentarz jego autora:

Obecna wojna jest dla mnie wielkim bólem i czuję w tym swój osobisty udział. Nie szykowałem tej wojny, ale ona zaczęła się z mojej ziemi, z Białorusi, z mojej ojczyzny. Przez tę wojnę straciłem wielu przyjaciół, za równo w Rosji, jak i w Ukrainie. Kiedy dzwonię do przyjaciół w Ukrainie słyszę, że rakiety lecące z Białorusi zabijają ukraińskie dzieci. Wojna w Ukrainie była tylko początkiem tego, co widzimy dzisiaj, ogień wojny trawi Bliski Wschód – mówił Uładzimir Niaklajew.

Dziś w Białorusi ludzie, którzy występują przeciwko wojnie trafiają do więzienia. Trafiają tam ludzie, którzy nie popierają polityki władz białoruskich. Wśród 30 tys. represjonowanych, wśród nich jest trzydziestu moich najbliższych przyjaciół. Wśród nich Aleś Białecki, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla – powiedział białoruski poeta.


Białoruska literatura więzienna

Gościem specjalnym Targów Książki w Katowicach jest Wolna Białoruś. Swoje publikacje – na 60-metrowym stoisku – prezentują niezależne białoruskie wydawnictwa. O obecnej sytuacji twórców można też posłuchać na spotkaniach organizowanych przez Instytut Książki Białoruskiej.

Pierwszego dnia targów Alena Laptsionak, działaczka w Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, organizacji założonej przez białoruskiego działacza społecznego i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego, mówiła o cyklu książek pisanych przez białoruskich więźniów politycznych.

Aleś Bialacki, filolog, pisarz, działacz społeczny, przebywa obecnie w białoruskim więzieniu. Jest ważną postacią w najnowszej historii i kulturze Białorusi. W mowie noblowskiej, odczytanej przez jego żonę w grudniu 2022 roku podczas ceremonii wręczenia nagrody w Oslo, działacz stwierdził: „Nic nie powstrzyma ludzkiego pragnienia wolności. W mojej ojczyźnie cała Białoruś przebywa w więzieniu”.

To właśnie od wpadł na pomysł wydania książek więźniów politycznych w jednej serii wydawniczej.

Cykl ten został zainicjowany w 2017 roku. Dotychczas ukazało się 10 tytułów.

– Jest to literatura pozbawiona fikcji, o doświadczeniach osobistym, twórczym przemyśleniu, o  przekonaniach i wartościach – mówiła Alena Laptsionak. – Z jednej strony chcemy wykrzyczeć całemu światu, co się dzieje w naszym kraju, a z drugiej strony, nie chcemy też naszym autorom zaszkodzić – mówiła.

Zapewniła, że serię będzie kontynuowana, zgromadzono już teksty od ponad 50 autorów, są wśród nich napisali wiersze, wspomnienia, a nawet bajki dla dzieci. –  Bo zakładzie karnym ci ludzie bardzo tęsknią za rodziną, za dziećmi. Literatura więzienna nie jest odrębnym gatunkiem literackim. Może to być proza, poezja, wspomnienia, listy.

Alena Laptsionak poinformowała także, że dotychczas z serii tylko jedna książka została przetłumaczona na język polski – to Igara Alinewicza „Jadę do Magadanu” (wydana przez wydawnictwo Trojka). 13 i 14 listopada na deskach Teatru Druga Strefa w Warszawie zagości czeski Theatre 3+KK z Brna ze spektaklem na podstawie właśnie tej książki.

Pozostałe książki w serii dotychczas wydane: Zmicie Drozd „Bunt Bataników”, Mikołaj Dziadok „Farby równoległego świata”, Aleś Kirkiewicz „Siedem miesięcy w białoruskim więzieniu”, Aleś Bialacki „Zeszyty więzienne”, Pavel Seviaryniec „Kamienne serce”, Aleś Puszkin „Album więzienny”, Siargiej Skrabec „Cena wolności”, Maksim Znak „Zekamieron” oraz „Biazdrodny Kasmapalit Kim Hadziejew i inni”. (ET)


Matematyka jest kobietą

Pierwszego dnia Targów Książki w Katowicach z inicjatywy Fundacji Historia i Kultura i Radia Katowice w cyklu „Spotkania z nauką” odbyło się spotkanie „Matematyka to Herstoria” z udziałem prof. Maciej Sablik i prof. Agnieszki Nowak-Brzezińskiej.

Redaktor Beata Tomanek, która prowadziła spotkanie, podkreślała, że w każdym wieku można uczyć się matematyki, można się nią zafascynować, o czym przekonała się w czasie swojej pracy zawodowej w Radiu Kielce.

Rozmawiano o tym, jak wiele kobiet poświęciło swoje życie matematyce i wywarło wpływ na rozwój nauki. A także o tym, że kobiety miały pod górkę, zwłaszcza w edukacji i działalności naukowej.

Prof. Maciej Sablik w żartobliwy sposób wspomniał o tym, że, jak głosi anegdota, to z powodu Zofii Kowalewskiej, wybitnej matematyczki, Alfred Nobel nigdy nie ufundował nagrody w tej dziedzinie.

Za pierwszą kobietę związaną z matematyką uznaje się Hypatię z Aleksandrii.

Pierwszą programistką była Ada Lovelace, córka lorda Byrona. Przyczyniła się do zapisu pierwszego programu informatycznego. Na jej cześć nazwano język programowania (Ada) w 1980 roku.

Oczywiście w panteonie kobiet kojarzących się z naukami ścisłymi nie mogło zabraknąć Marii Skłodowskiej-Curie.

Kolejną zasłużoną naukowczynią jest Emmy Noether, niemiecka matematyczka i fizyczka żydowskiego pochodzenia. Einstein nazwał ją najwybitniejszą matematyczką wszechczasów. Opublikowała twierdzenie, które przyniosło jej sławę – twierdzenie Noether. Jest autorką teorii niezmienników algebraicznych.

W historii nauki zapisała się także Maria Goeppert-Mayer. Pochodziła z zasłużonej dla Śląska rodziny uczonych. To druga kobieta na świecie, która otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki. Mówiono o niej „tańcząca z atomami”. Odkryła budowę jądra atomowego.

Wspomniano także o Grace Hopper, amerykańskiej pionierce informatyki, przez wielu nazywaną „matką programistów”.

Naukowcy opowiadali także o Rosalind Elsie Franklin. „Była zaprzeczeniem pędu do splendorów” – podkreśliła prof. Agnieszka Nowak-Brzezińska. To ta badaczka jako pierwsza na świecie sfotografowała podwójną strukturę helikalną DNA. Niestety została pominięta w przyznaniu nagrody Nobla, zawłaszczyli ją mężczyźni.

Niezwykle ciekawą postacią była Hedy Lamarr, austriacko-amerykańska aktorka, wynalazczyni i producentka filmowa. Miała własne objazdowe laboratorium. Mówiono o niej „Hollywood star und Lady Bluetooth”. To właśnie dzięki niej możemy dziś mówić o komunikacji bezprzewodowej.

Wielką postacią była Helena Rasiowa, matematyczka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk; zajmowała się logiką, algebrą, teorią mnogości oraz informatyką. Służyła polskiej nauce, to ona stanowiła podwaliny sztucznej inteligencji.

Z kolei baronessa Ingrid Daubechies, belgijska fizyk i matematyk, najbardziej znana jest z pracy nad falkami w kompresji obrazu.

I jeszcze jedna ważna badaczka – Marjam Mirzachani, jedyna kobieta, która zdobyła dotychczas Medal Fieldsa (przyznawany wyłącznie młodym matematykom, którzy nie ukończyli 40. lat.

Na koniec spotkania wspomniano o tym, że liderka wśród liczb… też jest kobietą, a chodzi o liczbę Pi. A jej rywalką jest liczba e. (ET)


Niemcy, Rosja, Polska po wojnie w Ukrainie

Obecna sytuacja polityczna w Europie była tematem konferencji zorganizowanej pierwszego dnia Targów Książki w Katowicach przez Fundację Historia i Kultura zatytułowanej „Niemcy, Rosja – nowy porządek międzynarodowy po wojnie w Ukrainie”.

Historycy: prof. dr hab. Hieronim Grala, prof. Grzegorz Kucharczyk i dr Krzysztof Rak oraz dziennikarz i autor książek Zbigniew Parafianowicz – przybliżali szerokiej publiczności wiedzę historyczną na temat relacji niemiecko-rosyjskich, które były determinantą losów Polski, a także stosunków amerykańsko-niemieckich, omawiano także pozycję międzynarodową Polski w czasie wojny w Ukrainie. Dywagowano także nad sytuacją geopolityczną po zakończeniu wojny u naszego wschodniego sąsiada.

O tym, czy Rosja pozostanie mocarstwem światowym mówił prof. dr hab. Hieronim Grala.

– Pytanie, czy Rosja po wojnie będzie mocarstwem jest pytaniem postawionym dość nieprecyzyjnie, ponieważ Rosja nie aspiruje do tego, żeby być mocarstwem, tylko cały czas stoi na pozycji, że jest supermocarstwem. I jest kolejne pytanie, które wszyscy sobie stawiają, a mianowicie, jak faktycznie wygląda pozycja Rosji dzisiaj, po wybuchu wojny w Ukrainie, wysysającej mocno zasoby, i faktyczny poziom machiny militarnej Rosji? Nikt z nas raczej w przytłaczające zwycięstwo Rosji nie wierzy – mówił historyk.

Co dalej? Jeżeli budować po konflikcie Rosję mają przedstawiciele tej elity, którą mamy dzisiaj, to jasne jest, że z ideą mocarstwowości Rosji się nie pożegnamy. Nie po to będą odbudowywać Rosję. Czy istnieją możliwości pozbawienia Rosji tego statusu? Proszę Państwa, pozbawienie tego statusu, ogromnego kraju, bez rozbicia go na części, jest mało możliwe. A rozbicia go na części nikt nie chce. Więc trzeba będzie pogodzić się z jakąś trochę jednak więcej niż lokalnego mocarstwa, które jest istotnym elementem w polityce światowej, w stosunkach amerykańsko-chińskich. A to wszystko sprawia, że Rosja ma ogromną szansę na zachowanie bardzo poważnej roli politycznej. Czy nam się to podoba czy nie – wyjaśniał prof. dr hab. Hieronim Grala.

Z kolei prof. Grzegorz Kucharczyk odpowiadał na pytanie: Czy Niemcy po wojnie będą hegemonem w Europie Środkowo-Wschodniej?

– Nikt z reprezentantów rządzących aktualnie niemieckiej elity politycznej, nie używa słowa hegemon, aczkolwiek w opracowaniach różnych poczytnych, współczesnych niemieckich politologów pojawiają się takie odniesienia. Używa się terminu „dobroczynny hegemon” albo „Neue Macht in der Mitte”, czyli nowej sile w środku. Środku Europy. Ta hegemonia, do której uważam, Niemcy chcą dążyć pod szyldem brania większej odpowiedzialności za Europę, ona ma być osiągana innymi środkami. I nie należy wiązać tego planu z jakimiś koncepcjami tworzenia IV Rzeszy, tylko raczej do odnowienia, czy też do przystosowania do warunków XXI wieku dawnej koncepcji Europy. Czyli tworzenia przez Niemcy, albo też, mówiąc precyzyjnie, konsolidacji przez Niemcy pewnej sieci wpływów, które Niemcy właściwie od zjednoczenia, czyli już ponad 30 lat budują cierpliwie w Europie Środkowej oraz Europie Wschodniej. Bo jeżeli gdzieś Niemcy chcą tą większą odpowiedzialność za Europę wziąć, to przede wszystkim właśnie w tym regionie, w Europie Środkowej, który jest, jak pokazuje historia ostatnich 200-250 lat, tym regionem kluczowym dla całej architektury bezpieczeństwa i ładu politycznego na Starym Kontynencie. Tutaj to ma się rozstrzygnąć. I liczy się tak naprawdę nie tyle władza, co wpływy. Nie władza w sensie bezpośrednim, nie władza w sensie terytorialnym, tylko wpływy, sieć wpływów, które pozwalają sprawować kontrolę. A więc tak naprawdę chodzi o władzę, ale pośrednio – mówił prof. Grzegorz Kucharczyk.

Udział w dyskusji brał również udział dr Krzysztof Rak, dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, który mówił na temat roli Niemiec w grach globalnych z Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi

– Jak sytuacja dzisiaj wygląda? Wybuch wojny powoduje wpadanie Rosji w coraz większą zależność od Pekinu. Putin jest gotów podporządkować Moskwę Pekinowi, żeby uniemożliwić po jego panowaniu na kierunek prozachodni i modernizujący. Niemcy zwiększają uzależnienie od polityki Stanów Zjednoczonych. Wojna w Ukrainie wpłynęła na relacje pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi i Rosją a Chinami. I rodzi się pytanie: czy możliwe jest, ażeby wektor wschodni Niemiec, który był wektorem Berlin-Moskwa, mógł zostać zastąpiony przez Berlin-Pekin? – zastanawiał się Krzysztof Rak.

Zbigniew Parafianowicz omawiał relacje polsko-ukraińskie. – Te prawie dwa lata wojny w Ukrainie to jest okres przełomowy dla polskiej polityki zagranicznej. Polska, prowadząc politykę wobec Ukrainy prowadzi ją w taki sposób,  żeby lewarować się wobec Zachodu.

Jak przekazał, bilans ostatniego okresu to jest różnokolorowa mozaika, w której można obserwować bardzo szczegółowo poszczególne aspekty, korzyści i straty. – Niestety w ostatnim czasie to jeszcze nie jest upadek relacji polsko-ukraińskich, ale dość poważne gnicie. Polska traci jakiekolwiek narzędzia wpływu i możliwość współpracy z elitami ukraińskimi.

I dodał: – Po dwóch latach wojny mitem jest powiedzenie, że przekazanie czołgów, samolotów, pocisków nie miało szans nie ma. Udało się osłabić potencjał militarny Rosji. Z tej perspektywy Polska cel osiągnęła. W tym sensie udało się pozycję Polski wzmocnić. A w stosunku do sojuszników – takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Bruksela? Finalnie nie. Widać to po ociepleniu stosunków niemiecko-ukraińskich. W wymiarze politycznym lewarowanie polityki nie było trwałe.

Podczas dyskusji poruszany był także temat konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówiono także o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej.

Konferencja została dofinansowana z programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki. (ET)


Rozpoczęły się Targi Książki w Katowicach

Targi Książki w Katowicach trwają od 3 do 5 listopada. Choć uroczysta inauguracja wydarzenia odbyła się w piątek o godz. 13, to już od rana Międzynarodowe Centrum Kongresowe tętniło życiem.

– Do Katowic przyjechało blisko 250 wystawców, z czytelnikami spotka się 200 znakomitych autorów, zaplanowano 250 wydarzeń, wśród nich warsztaty, spotkania literackie, dyskusje, atrakcje dla dzieci. To prawdziwa uczta dla miłośników książek! – mówił Jacek Oryl, dyrektor Targów Książki w Katowicach, wiceprezes zarządu Fundacji Historia i Kultura, organizatora targów.

Gościem specjalnym tegorocznych Targów Książki w Katowicach jest Wolna Białoruś, a nowością na tegorocznych targach jest blok wydarzeń i sektor wystawienniczy pod nazwą „Spotkania z nauką”.

Do zgromadzonej licznie publiczności zwrócił się Waldemar Bojarun, wiceprezydent Miasta Katowice: – Nie ukrywam uśmiechu na twarzy, gdy mam otwierać akurat tę imprezę targową. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to nie tylko przyjemny obowiązek, wielki zaszczyt, ale naprawdę wewnętrzna wielka radość w sercu, otwierać targi książki,

które z roku na rok są coraz większe. I jeszcze jeden aspekt mnie serdecznie cieszy, to liczba młodych ludzi, którzy tu przychodzą na spotkanie z książkami.

Następnie wyświetlono wystąpienie Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji, które zostało przygotowane specjalnie na Targi Książki w Katowicach.

Switłana Cichanouska podkreślała, jak ważne jest wspieranie białoruskich niezależnych wydawnictw i białoruskich autorów, a przede wszystkim samych Białorusinów. – Nadchodzi nowa fala rusyfikacji, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachować nasz język ojczysty. Ważne, żeby o tym rozmawiać, otworzyć się na świat, żeby było więcej tłumaczeń z języka białoruskiego i na białoruski. W czasie gdy na Białorusi panują cenzura i represje, Polska robi wiele, aby zachować białoruską tożsamość. Zaproszenie na te targi jest wyrazem szacunku dla Białorusinów i Białorusi jako kraju wolnych ludzi, niezależnie od panującego reżimu. Targi książki to nie tylko szansa na zakupy, ale także szansa na spotkanie białoruskich autorów i wydawców. Dziś białoruskie sprawy wydawnicze stoją przed tym samym zadaniem, co przed odrodzeniem narodowym na początku XX wieku – nieść światło. Książki powinny nas wybawić z ciemności, w którą Rosjanie usilnie starają się pogrążyć, zmuszając nas do zapomnienia, kim jesteśmy. Nie mam wątpliwości, że pokonamy wszystkie trudności. Ta walka jest nie tylko o wolność i niepodległość kraju, ale także o uznanie na świecie. O wolność słowa, myśli i kultury.

Ze sceny przemówiła także Alina Koŭszyk, przedstawicielka Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego ds. Odrodzenia Narodowego Białorusi: – Nie pierwszy raz w naszej historii język białoruski zmuszony był wyemigrować i wyjść poza granice Białorusi. W czasie zakazu języka białoruskiego w carskiej Rosji, w Krakowie w 1891 roku ukazała się kultowa „Białoruska Dudka” Franciszka Bahuszewicza, a jego „Białoruski Smyk” – trzy lata później w Poznaniu. Swobodny rozwój naszej kultury narodowej jest możliwy tylko w warunkach państwa niepodległego i demokratycznego. Taka Nowa Białoruś jest wspólnym celem naszych działań zarówno politycznych, jak i kulturalnych. I wierzę, że każdy nasz czyn, każdy akt solidarności, każde dzieło, w którym opowiadamy światu o Białorusi, przybliża nasze zwycięstwo. Dlatego pragnę podziękować naszym polskim przyjaciołom za ich solidarność i wszechstronne wsparcie, jakiego udzielają naszej kulturze. Na przykład to stoisko na targach czy tłumaczenia klasyków literatury polskiej na język białoruski, wspierane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polacy przyjęli naszych twórców jak równych sobie, jak braci i siostry i dali im możliwość dalszego rozwijania swoich talentów. My w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym dokładamy wszelkich starań, aby przypominać naszym partnerom o konieczności dalszego wspierania kultury białoruskiej poprzez stypendia, rezydencje twórcze i inne programy dla naszych twórców.

I dodała: – Na pożegnanie chcę was zapytać, co osobiście wiecie o Białorusi? Może mieliście okazję odwiedzić osobiście? Jak często czytacie wiadomości z mojego kraju? Czy zetknęliście się z naszą kulturą? My, Białorusini, często musimy się tłumaczyć, dlaczego od 30 lat tolerujemy dyktatora i nadal go nie obaliliśmy. Aby zrozumieć ludzi i kraj, trzeba przeczytać jego książki. Życzę zatem rozpoczęcia ekscytującej podróży do mojej ojczyzny. Podróż przez książki do białoruskiego serca. Niech żyją białoruskie książki! Niech żyję Białoruś!

Partnerem merytorycznym targów jest Biblioteka Śląska. Jej dyrektor Artur Madaliński zapewnił, że jego placówka wspiera każde, „a zwłaszcza tak spektakularne wydarzenie”, które koncentruje się wokół książek, wokół czytania i wokół literatury. I zaprosił na spotkania, które organizuje Biblioteka Śląska właśnie na targach.

Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki, nawiązała do wystąpienia Aliny Koŭszyk: – Ogarnia mnie niepokój, gdy śledzę wydarzenia międzynarodowe ostatnich lat. Obecność naszego gościa specjalnego pokazuje, że są wciąż narody, które walczą o niepodległość, o wyrwanie się ze szponów dyktatora, a świat nie bardzo potrafi, albo co gorsza nie bardzo chce, im w tym pomóc. Stąd tak ważna jest rola nas wydawców i organizatorów takich wydarzeń, by dawać głos ludziom świadczącym o prawdzie wydarzeń. W walce o niepodległość nie tylko ważne są militaria, ale równie ważne są informacje i wiedza. Jeśli zbrodnie i terror są dokumentowane, to nie tylko przedstawiciele mediów, ale i wydawcy mogą pomóc w rozpowszechnianiu prawdy. I tu apel do instytucji, by pamiętały o wsparciu finansowym takich przedsięwzięć, stąd apel do wydawców i przedstawicieli mediów, by dawać świadectwo o prawdzie. I do czytelników, by nie pozostawali obojętni na współczesne zło.


Targi Książki w Katowicach

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1

  • sobota, 4 listopada: 10:00-19:00
  • niedziela, 5 listopada: 10:00-17:00

Wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zwiedzających!


Spotkania z Nauką na Targach Książki w Katowicach

Nowością tegorocznych Targów Książki w Katowicach będzie blok wydarzeń i sektor wystawienniczy pod nazwą Spotkania z Nauką. Swoją ofertę wydawniczą na stoiskach zaprezentują oficyny akademickie i naukowe, a w Forum Nauki, przygotowanym w sąsiedztwie sektora wydawców, przez trzy dni odbywać się będą spotkania popularyzujące różne dziedziny wiedzy. Wezmą w nich udział wybitni eksperci i pasjonaci, m.in. z dziedziny matematyki, fizyki jądrowej, fizyki medycznej, historii, literaturoznawstwa, biologii, ochrony środowiska czy treningu uważności. W ramach Spotkań z Nauką odbędzie się ponadto kolejna edycja konferencji „Polska-Rosja-Niemcy. Od XVIII do XXI wieku” pod tytułem „Niemcy, Rosja – nowy porządek międzynarodowy po wojnie w Ukrainie”.


Poznaj twórców i literaturę Wolnej Białorusi w Katowicach

Gościem specjalnym Targów Książki w Katowicach jest Wolna Białoruś. Swoje publikacje – na 60-metrowym stoisku – zaprezentują niezależne białoruskie wydawnictwa, oferujące oryginalną współczesną literaturę białoruską, książki historyczne, literaturę dla dzieci, przekłady światowej klasyki i najnowszych bestsellerów na język białoruski. Będą wśród nich oficyny: ARCHE, Fundacja Kamunikat.org, Gutenberg Publisher, Januszkiewicz, Raman Tsymberau/Skarynyčy, Skaryna Press, Słowianka czy Vesna. W programie Wolnej Białorusi znajdą się też spotkania autorskie i sesje autografów. Do Katowic, na spotkania z czytelnikami, przyjadą niezależni twórcy m.in.: Uładzimir Niaklajeu, Sasza Filipienka, Natalia Rusiecka, Wał Klement, Heinrich Kirschbaum i Taćciana Niadbaj – przewodnicząca Białoruskiego PEN-u. Instytut Książki Białoruskiej rozpocznie targowy blok wydarzeń Wolnej Białorusi prezentacją książki „Aleś”, poświęconą Alesiowi Bialackiemu, więźniowi politycznemu, laureatowi Nagrody Nobla i cyklu książek o białoruskich więźniach politycznych. W dalszej części programu m.in. dyskusja „Białoruska książka: wyzwania i perspektywy”, prezentacje nowości wydawniczych czy przekładów polskich autorów na język białoruski.

Organizatorami wystąpienia Wolnej Białorusi na Targach Książki w Katowicach są Przedstawicielstwo ds. Odrodzenia Narodowego Zjednoczonego Przejściowego Gabinetu Białorusi, Instytut Książki Białoruskiej i Fundacja Historia i Kultura. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


„Polska. Dzieje państwa i narodu” – w ukraińskiej wersji językowej

„Polska. Dzieje państwa i narodu” – tytuł w języku ukraińskim: „ПОЛЬЩА. Історія держави і народу” – przedstawia zarys historii Polski od X wieku aż po czasy współczesne. To niezwykle interesujący i ważny głos w intelektualnych zmaganiach z naszą przeszłością, a dzięki wydaniu jej w języku ukraińskim – także w budowaniu więzi społecznych i kulturowych. Celem wydania książki w języku ukraińskim jest kultywowanie narodowego dorobku kulturalnego, zwiększenie zainteresowania historią i problematyką Polski na przestrzeni wieków w gronie ukraińskich czytelników, budowanie wizerunku Polski jako kraju, a Polaków jako narodu i społeczeństwa życzliwego, które w ostatnim okresie, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, daje świadectwo niezrównanej międzyludzkiej solidarności.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jesienne Targi Książki od 8 września - ogłaszamy program

W dniach 8-10 września, odbędzie się kolejna edycja Jesiennych Targów Książki.

Na zwiedzających czekać będą nowości wydawnicze, ciekawe promocje, spotkania z autorami na scenach i w stoiskach wystawców. Wejście na targi jest bezpłatne!

Tegoroczne Targi to blisko 150 wystawców, znakomici autorzy, niemalże 40 spotkań z pisarzami na trzech scenach i 100 spotkań w stoiskach – łącznie ponad 140 wydarzeń w ciągu trzech dni.

Jesienne Targi Książki to idealna okazja do spędzenia wspólnie czasu z rodziną i z przyjaciółmi na literackich poszukiwaniach wśród książkowych nowości, bestsellerów i spotkań z autorami. Lekturę na jesienne wieczory będzie można wybrać z szerokiej oferty literatury pięknej, kryminałów, literatury faktu, książki dziecięcej i młodzieżowej oraz literatury young adults, a także komiksów.


Wolna Białoruś gościem specjalnym Targów Książki w Katowicach

Targi Książki w Katowicach to coroczne, jesienne wydarzenie promujące czytelnictwo i literaturę z udziałem znakomitych autorów, wydawców i niezawodnej publiczności. W tym roku Targi odbędą się w dniach od 3 do 5 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w roli gościa specjalnego zaprezentuje się Wolna Białoruś. Wystąpienie niezależnych wydawnictw i autorów białoruskich przygotują Przedstawicielstwo ds. Odrodzenia Narodowego Zjednoczonego Przejściowego Gabinetu Białorusi i Instytut Książki Białoruskiej. Miastem – współgospodarzem Targów są Katowice, organizatorem – Fundacja Historia i Kultura.

Pozycja Targów Książki w Katowicach i ich potencjał międzynarodowy napawają nas optymizmem. W zeszłym roku w Targach udział wzięło ponad 160 wystawców i 30 000 zwiedzających, publiczność dopisała na ponad 200 spotkaniach, a wydawcy odnotowali rekordową sprzedaż. Gościem specjalnym Targów była Ukraina. Dla nas organizatorów to wielki zaszczyt i radość, że w roli gościa specjalnego nadchodzących Targów Książki w Katowicach wystąpi Wolna Białoruś. Dzięki zaangażowaniu Przedstawicielstwa ds. Odrodzenia Narodowego Zjednoczonego Przejściowego Gabinetu Białorusi i Instytutu Książki Białoruskiej, na Targach powstanie stoisko Wolnej Białorusi i odbędzie się program wydarzeń z udziałem niezależnych białoruskich autorów i wydawców. To wspaniale, że będziemy mogli przybliżyć prawdziwą, wolną od cenzury, białoruską twórczość literacką śląskiej i ogólnopolskiej publiczności – mówi Jacek Oryl, dyrektor Targów Książki w Katowicach i wiceprezes Fundacji Historia i Kultura.

Dziś książka białoruska jest świadectwem twórczego potencjału kultury białoruskiej i niezłomności  naszego narodu. W sytuacji, kiedy na Białorusi niszczone są niezależne wydawnictwa, panuje cenzura, autorów oraz ich dzieła ogłasza się ekstremistami, publikacja każdej nowej białoruskiej książki nabiera szczególnego znaczenia i wagi. Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorowi, Fundacji Historia i Kultura, która umożliwiła te bezcenne spotkania w Katowicach nam, białoruskim wydawcom oraz czytelnikom, a także otworzyła przed polską publicznością możliwość zapoznania się z białoruskimi pisarzami i ich książkamimówi Alina Koushyk, Przedstawicielka ds. Odrodzenia Narodowego Zjednoczonego Przejściowego Gabinetu Białorusi.

Organizacja stoiska „Wolna Białoruś” jest dla Instytutu Książki Białoruskiej wielkim zaszczytem, za co serdecznie dziękujemy Fundacji Historia i Kultura. Dokładamy wszelkich starań, żeby na naszym stoisku zebrać wszystkie białoruskie książki wydawane w różnych miastach, a nawet w różnych krajach – Czechach, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie. W dzisiejszych warunkach, kiedy na Białorusi trwają represje i prześladowania, kiedy noblistka Swiatłana Aleksijewicz przebywa na wygnaniu, a noblista Aleś Bialacki siedzi w więzieniu, nie mamy możliwości organizowania targów i wystaw u siebie w kraju. Na szczęście mamy wsparcie naszych najbliższych sąsiadów, takich jak Litwa czy Polska, którzy z niesłabnącym zaangażowaniem wspierają niezależną kulturę białoruską. To tutaj, w Polsce, w Katowicach, białoruscy autorzy i wydawcy będą mogli zaprezentować nowości książkowe, szczerze porozmawiać z czytelnikami i nie obawiać się, że trafią za to do aresztu. Udział w tak ważnym międzynarodowym wydarzeniu książkowym w charakterze gościa specjalnego to nie tylko wyraz wsparcia i solidarności, ale także pogłębianie więzi z autorami oraz wydawnictwami z innych krajów, promocja i awans słowa białoruskiego na platformach międzynarodowych – mówi Ała Pigalskaya, przedstawicielka Instytutu Książki Białoruskiej.

Tegoroczne Targi Książki w Katowicach zajmą dwukrotnie większą powierzchnię niż przed rokiem. Ekspozycja targowa będzie szersza i bardziej zróżnicowana, poprawi się komfort odwiedzających. W ofercie Targów przybędzie nowy element wystawienniczy i programowy – „Spotkania z Nauką” czyli sektor ze stoiskami oficyn naukowych i akademickich i spotkaniami dla publiczności popularyzującymi naukę. Na stoisku Wolnej Białorusi prezentowana będzie oryginalna współczesna literatura białoruska, książki historyczne i literatura dla dzieci, przekłady światowej klasyki i najnowszych bestsellerów na język białoruski, w programie znajdą się także spotkania autorskie i sesje autografów. Swój udział w ramach stoiska planują niezależne białoruskie wydawnictwa z różnych miast i krajów. Wśród nich są Gutenberg Publisher (Kraków, Polska), ARCHE (Białoruś), Słowianka (Warszawa, Polska), Viasna (Praga, Czechy), Skaryna Press (Londyn, Wielka Brytania), Januszkiewicz (Polska).

Wstęp na Targi Książki w Katowicach i udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, dodatkowo wybrane spotkania zostaną zarejestrowane i dostępne będą w mediach społecznościowych organizatora Targów.

Organizator Targów:

Gość Specjalny:

Organizatorzy: