WYDARZENIE

25-27 września 2015 rok

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Arkady Kubickiego

Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” skierowany jest do wszystkich zainteresowanych literaturą, rynkiem książki oraz poszukujących ciekawej formy spędzenia wolnego czasu. Przebieg Festiwalu dopasowany jest do szczególnych potrzeb najmłodszych, dlatego to dla nich przygotowujemy najwięcej atrakcji. Liczymy, że podobnie jak w latach poprzednich rodzice i dziadkowie będą, obok dzieci, najliczniejszą grupą odwiedzającą Festiwal. Impreza ta została pomyślana, jako miejsce spotkania wydawców, księgarzy, autorów, tłumaczy, ilustratorów, bibliotekarzy, środowisk naukowych i ilustratorów z czytelnikami i potencjalnymi odbiorcami. Dzięki możliwości nawiązania dialogu pomiędzy tymi grupami, stworzone jest pole do dyskusji, nad jakością rynku wydawniczego. W czasie festiwalu odbywa się także szereg wydarzeń towarzyszących, mających na celu wspieranie czytelnictwa, aktywnego spędzania wolnego czasu i integrację rodzin.

CELE


  • Propagowanie kultury czytelniczej wśród najmłodszych.
  • Zorganizowanie dużej imprezy promującej czytelnictwo i dobrą książkę, która wpisałaby się jako przedsięwzięcie cykliczne w panoramie kulturalnej Warszawy.
  • Zaangażowanie i zintegrowanie jak największej liczby podmiotów, których celem jest wspieranie czytelnictwa (wydawcy stowarzyszenia, placówki kulturalne i edukacyjne).
  • Umożliwienie wydawcom książek dziecięcych bezpośredniego kontaktu z kupującymi/czytelnikami i zaprezentowanie odwiedzającym aktualnej oferty wydawniczej.
  • Pokazanie inicjatyw mających na celu propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
  • Popularyzacja, reklama i promocja wartościowych wydawnictw książkowych, czasopism, wydawnictw audiowizualnych, programów i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
  • Wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w szczególności dotyczących edukacji dziecięcej oraz popularyzowanie książki ambitnej pod względem merytorycznym, edytorskim, graficznym.
  • Fundacja Historia i Kultura zaprasza do kontaktu zarówno wydawców polskich i zagranicznych książek dla dzieci i młodzieży, a także gier i zabawek edukacyjnych.

PARTNERZY


PATRONI HONOROWI


PATRONI MEDIALNI