PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI NAUKĄ DLA POLSKIEGO PATRIOTYZMU

Cykl filmów z ciekawej dyskusji historyków: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka i dr. Krzysztofa Raka prezentujących różne punkty widzenia dotyczące przyczyn i konsekwencji wydarzeń historycznych z XVIII w.

Fundacja Historia i Kultura zrealizowała cykl pięciu filmów z ciekawej dyskusji uznanych historyków, specjalistów zajmujących się dziejami polskiej polityki zagranicznej i myśli politycznej: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka i dr. Krzysztofa Raka prezentujących różne punkty widzenia dotyczące przyczyn i konsekwencji wydarzeń historycznych z XVIII w. Mowa w nich także o współczesnym znaczeniu niepodległości, godności narodowej, wspólnocie idei, a które w kryzysowych czasach pomagają narodowi przetrwać trudne chwile i wyjść z nich zwycięsko jako kraj wolny i silny na arenie międzynarodowej.

W tym roku przypada 250. rocznica I rozbioru Polski, która jest doskonałą okazją do konfrontacji przeszłości i teraźniejszości, przypomnienia, że patriotyzm wymaga znajomości historii ojczystej, w tym także jej dramatycznych kart. Do zaakcentowania, że miłość ojczyzny wymaga oparcia na mocnych podstawach moralnych, że brak tych ostatnich wiedzie do kryzysu postawy obywatelskiej. Patriotyzm to nie tylko uczucia, ale i mądrość, która bez poznania i zrozumienia przełomowych wydarzeń w historii Polski nie jest możliwa do osiągnięcia. Nadrzędnym założeniem projektu jest merytoryczne akcentowanie, z użyciem najnowszych technologii medialnych i kanałów komunikacji, że moralność (lub jej brak) ma znaczenie w polityce i ma dalekosiężne konsekwencje polityczne. Pokazanie, że szukanie pomocy zagranicy dla załatwiania „porachunków wewnętrznych” zawsze prowadzi do zguby. Zwrócenie uwagi, że zniszczenie Państwa Polskiego oznaczało dla całej Europy utratę kluczowego czynnika równowagi na całym Starym Kontynencie.

Motyw, odwołujący się do edukacji historycznej jest pretekstem poruszenia problematyki kryzysu patriotyzmu, interwencji obcych mocarstw, kampanii dyplomatycznej skierowanej przeciw Polsce oraz skłócenia polskich elit, a więc czynników wpływających na tragiczne dla Polski wydarzenia 1772 roku i ich następstwa. Polskie doświadczenia wynikające z rozbiorów stają się ponownie aktualne w obliczu wojny w Ukrainie i wyzwań stojących przed współczesnym polskim patriotyzmem.

W trakcie XXX edycji Targów Książki Historycznej w Warszawie, 25 listopada 2022 roku, odbyło się spotkanie z twórcami filmów pt.: „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu” – prof. Grzegorzem Kucharczykiem i dr. Krzysztofem Rakiem, którzy zaprezentowali ideę powstania cyklu filmów. W czasie spotkania przedstawione zostały fragmenty filmów (trailery).

 

Filmy w całości są dostępne na kanale YouTube Fundacji Historia i Kulturaprofilu FB Fundacji.
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki

kanały publikacji materiałów:

Opisy odcinków:

„Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”
prezentacja filmów edukacyjnych z udziałem autorów ich koncepcji – prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka i dr. Krzysztofa Raka
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki

Odcinek 1 z cyklu „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”

Pierwszy rozbiór Polski – mechanizmy zdrady oligarchów Pierwszej Rzeczypospolitej. Hard power i soft power jako tradycyjne metody wywierania wpływu obcego państwa na politykę wewnętrzną innego kraju.
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki


Odcinek 2 z cyklu „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”

Okoliczności poprzedzające pierwszy rozbiór Polski – zdrada części elit magnackich i pozbawione racjonalnej oceny porywy patriotyczne. Czy moralność (lub jej brak) ma znaczenie w polityce i dalekosiężne konsekwencje polityczne. Współczesna polityka zagraniczna Polski wobec wojny w Ukrainie – warunki brzegowe polskiej racji stanu.
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki


Odcinek 3 z cyklu „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”

Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej, w pierwszej połowie XVIII wieku, na oświeceniowej arenie Zachodniej Europy. Kampania dyfamacyjna – historia negatywnych stereotypów od Voltaire po euro.
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki


Odcinek 4 z cyklu „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”

Konsekwencje geopolityczne pierwszego rozbioru Polski w stosunkach międzypaństwowych. W jaki sposób pierwszy rozbiór Polski wpłynął na kształt Europy Środkowej w kolejnych wiekach, kto najbardziej skorzystał na rozbiorach?
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki


Odcinek 5 z cyklu „Pierwszy rozbiór Polski nauką dla polskiego patriotyzmu”

Czego uczą rozbiory – czy współpraca rosyjsko-niemiecka to najwłaściwsze skojarzenie. Istota Ostpolitik rządów socjaldemokracji niemieckiej lat 60. i 70. XX wieku – propaganda czy rzeczywiste otwarcie na Wschód.
Projekt dofinansowany z Programu Wsparcia Edukacji /Edukacja Patriotyczna/ Ministerstwa Edukacji i Nauki