To projekt mający na celu nawiązanie kontaktów i wypracowanie pola do dalszej współpracy pomiędzy wydawcami polskimi i ukraińskimi oraz promocję rynku książki jako istotnego sektora przemysłów kreatywnych.

Przedstawicieli wydawnictw ukraińskich po raz pierwszy można było spotkać na Warszawskich Targach Książki w dniach 19-22 maja w ramach salonu „Literacka Ukraina”. Zaprezentowano tam m.in. książki literackie, powieści, dokumenty, reportaże, książki dla dzieci. Wydawcy ukraińscy i polscy brali udział dyskusji panelowej na temat rozwoju sektora w regionie na przykładzie Polski i Ukrainy.

Kolejna odsłona projektu miała miejsce w listopadzie – był to Salon Książki Ukraińskiej na Targach Książki Historycznej. Można w na nim było spotkać wydawnictwa ukraińskie związane z książką historyczną, naukową i akademicką. Dodatkowo również polskie wydawnictwa mające w swojej ofercie książki o tematyce związanej z historią Ukrainy urządzały promocję na swoje książki. Odbyła się także druga dyskusja panelowa dla przedstawicieli środowiska wydawców i księgarzy z Polski i Ukrainy na temat sytuacji i doświadczeń na środkowo-europejskim i wschodnio-europejskim rynku książki specjalistycznej, poruszono tematy związane  min. z przekładami książek naukowych, ich rentownością, sprzedażą i promocji w sytuacji niewielkich nakładów.

Najważniejszym celem realizacji zadania jest prezentacja polskiego rynku księgarskiego jako ważnego i rozwijającego się w Polsce przemysłu kreatywnego oraz udzielenie wsparcia środowiska wydawców polskich, a przede wszystkim instytucji i organizacji związanych z książką wydawcom ukraińskim. Wszystkie działania w ramach projektu zmierzały również do prezentacji pozytywnych polskich doświadczeń oraz wzorów związanych z transformacją polskiego rynku książki od czasów komuny, aż po gospodarkę wolnorynkową wymuszającą na wydawnictwach rozwój innowacyjności (np. nowe technologie druku, programy do edycji książek, programy antyplagiatowe, nowoczesne bazy do przechowywania danych itp.), zastosowanie nowoczesnych form promocji i sprzedaży (np. sklepy internetowe, promocje książek w mediach społecznościowych, marketing bezpośredni). Inicjatywa ta wspierała, więc zacieśnienie współpracy w regionie i inicjowała kontakty gospodarcze pomiędzy Polską a Ukrainą.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca w dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2016.