WYDARZENIE

W ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza Fundacja Historia i Kultura przygotowała multidyscyplinarny projekt pod tytułem „Pomiędzy historią a wyobraźnią – historyczność Trylogii” przy współpracy biblioteki cyfrowej Polona, Biblioteki Narodowej i Białostockiego Ośrodka Kultury oraz przy wsparciu finansowemu Instytutu Książki.

Projekt polega na przeprowadzeniu działań popularyzatorskich i edukacyjnych, skierowanych nie tylko do indywidualnego odbiorcy (wystawa plenerowa z archiwalnymi ilustracjami, pokazy „Żywych obrazów” podczas Targów Książki Historycznej), ale też do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy mają największy wpływ na odbiór dzieł Sienkiewicza przez współczesną młodzież.

Podczas szkoleń i dyskusji panelowej skierowanych specjalnie do pedagogów, zamierzamy przedstawić nie tylko sylwetkę Henryka Sienkiewicza i jego dorobek, ale też pokazać historyczne realia i historyczną prawdę lub mit w jego twórczości. Kulminacja projektu, odbywającego się w kilku miastach Polski (Warszawa, Kielce, Białystok), nastąpi podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie w dniach 24-27 listopada 2016 roku. Dobór tematu nie jest przypadkowy. Nawiązuje bowiem zarówno do sienkiewiczowskiego jubileuszu, jak również do uczestnictwa w targach wydawców z Ukrainy i ukraińskiego czytelnika, co nadaje wydarzeniu wyjątkowy charakter.

NA PROJEKT SKŁADAJĄ SIĘ:

Dyskusja panelowa

na temat twórczości Henryka Sienkiewicza i jej znaczenia dzisiaj ma na celu pokazanie młodzieży i wszystkim zainteresowanym, jak współcześnie możemy odczytywać książki napisane przez Noblistę ponad sto lat temu. Chcemy zachęcić publiczność do wyrażania swojego zdania, do własnych przemyśleń a przez to do twórczego i krytycznego spojrzenia na literaturę w ogóle. W dyskusji wezmą też udział specjaliści – nauczyciele, pedagodzy, historycy i poloniści, którzy będą odpowiedzialni za moderowanie rozmowy. Dyskusja odbędzie się 25 listopada godzina 15-16.30.

Warsztaty dla nauczycieli

w Białymstoku, Warszawie i Kielcach. W trakcie szkolenia doświadczeni metodycy przedstawią na podstawie wybranych gotowych scenariuszy lekcji sposoby rozwijania podstawowych tematów zawartych w podstawie programowej szkół ponadpodstawowych w oparciu o dzieła Henryka Sienkiewicza oraz materiały, dzięki którym można w nowoczesnej, atrakcyjnej formie zachęcać młodzież do zainteresowania okresem historycznym opisanym w Trylogii i samą twórczością literacką polskiego Noblisty. Wszyscy nauczyciele otrzymają bezpłatne materiały do wykorzystania na lekcjach.

"Żywe obrazy"

Szkoły będą mogły wziąć również udział w pokazach rekonstrukcji wybranych scen z dzieł Henryka Sienkiewicza, które będą połączone z krótkimi wykładami na temat twórczości Noblisty i kontekstu historycznego. Przedstawienia będą się odbywały kilka razy dziennie od czwartku do niedzieli (24-27 listopada) przed Arkadami Kubickiego na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie

Plenerowa wystawa „Pomiędzy historią a wyobraźnią”

będąca integralną częścią projektu, zostanie udostępniona szerszej publiczności w Białymstoku, Warszawie oraz Kielcach. Tematem wystawy – tak jak i całego projektu – jest historyczność Trylogii. Trylogia jako dzieło literackie ma charakter nieodzownie związany nie tylko z okresem historycznym, który opisuje, ale też z czasem, w którym powstawała. Chociaż Henryk Sienkiewicz zbierał materiały i posiadał poszerzoną wiedzę historyczną, nie udało mu się uniknąć stereotypów, które funkcjonowały w XIX wieku na temat potopu szwedzkiego czy najazdów tatarskich, a także uogólnień, które musi posiadać powieść. Dziewiętnastowieczni – często wybitni jak Kossak – ilustratorzy powieści Noblisty również nie ustrzegli się drobnych nieścisłości. Pomimo to, a może właśnie dlatego, zarówno dzieła Sienkiewicza jak i ilustracje do nich są dzisiaj cennym źródłem wiedzy historycznej i literackiej.

Po zakończeniu projektu istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia wystawy – wystarczy zagwarantować koszty transportu.

Scenariusze lekcji

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu otrzymają scenariusze zajęć edukacyjnych przeznaczonych do nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach ponadpodstawowych. Materiały te będą zawierały selektywny wybór cytatów z dzieł Sienkiewicza, opracowań naukowych o jego twórczości (tych negatywnych i pozytywnych) oraz opinii o zachowaniu historycznych realiów w twórczości noblisty. Ofertę będą uzupełniały materiały ilustracyjne: zdjęcia, reprodukcje malarskie i reprodukcje rysunków, odnoszących się do twórczości Sienkiewicza bądź historycznych realiów w jego dziełach.

Tematy scenariuszy:
– Prawda historyczna w Trylogii, czyli kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza;
– Rzeczpospolita w czasie wojen w drugiej połowie XVII wieku;
– Z Łubniów do… Mordoru, czyli Sienkiewicz jako pre-fantasta;
– Losy Andrzeja Kmicica jako uniwersalna podróż bohatera;
– Sienkiewiczowskie kontrowersje – dlaczego Sienkiewicz budził i budzi kontrowersje?

POBIERZ SCENARIUSZE ZA DARMO

PROGRAMY WYDARZEŃ

Program Białystok

  • 02.11.-21.11.2016 plenerowa wystawa przed siedzibą Białostockiego Ośrodka Kultury.
  • 03.11.2016 r.warsztaty dla nauczycieli, start godz. 14.00, Klub Fama – Białostocki Ośrodek Kultury *obowiązują zapisy

Miejsce: Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5, Białystok.

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: anna@bok.bialystok.pl, tel. 85 746 13 26 (w godz. 8:00-16:00). Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

POBIERZ PLAKAT

Program Warszawa Targi Książki Historycznej:

  • 24-27.11.2016 Wystawa archiwalnych ilustracji do dzieł Henryka Sienkiewicza pod tytułem „Pomiędzy historią a wyobraźnią – Trylogia Henryka Sienkiewicza”
  • 24-25.11.2016r. Oprowadzanie po wystawie „Pomiędzy historią a wyobraźnią –Trylogia Henryka Sienkiewicza” , godz. 10.30, 13.00, 14.00
  • 24.11.2016 r. Zajęcia warsztatowe prezentujące pomysły pracy nad Trylogią Sienkiewicza dla nauczycieli,  godz. 14.00 *obowiązują zapisy
  •  24-27.11.2016 r. „Żywe obrazy” z Trylogii Henryka Sienkiewicza – pokazy w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznych, godz. 11.00, 13.30, 14.30
  • 25.11.2016r., Dyskusja panelowa o twórczości Henryka Sienkiewicza dzisiaj,  godz. 11.30-12.30

Miejsce: namiot konferencyjny przed Arkadami Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie, Plac Zamkowy 4, Warszawa

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: ewa.karasinska@historiaikultura.pl. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ ZAPROSZENIE

Program Kielce:

01.12.2016 r. warsztaty dla nauczycieli

więcej informacji wkrótce

*Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: wojciech.kalwat@gmail.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, numeru kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ ZAPROSZENIE

POMIĘDZY HISTORIĄ A WYOBRAŹNIĄ - HISTORYCZNOŚĆ TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA (WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI) - GALERIA

Galeria