PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE

Szkolna Liga Historyczna to przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Zasadniczym celem tego działania jest organizacja ogólnopolskiego konkursu z wiedzy historycznej z nagrodami w postaci książek na łamach Magazynu historycznego „Mówią Wieki”. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 1500 uczniów z całego kraju.