„Warszawskie sezony teatralne 1944-1949”, to próba syntezy pięciu trudnych i skomplikowanych powojennych sezonów w teatrach warszawskich. 1200-stronicowa publikacja zawierająca m.in. fotokopie dokumentów i bogatą ikonografię, stanowi szczegółowo opisany dokument przedstawiający historię architektury teatralnej w tamtym okresie, obraz różnorodności form organizacyjnych życia teatralnego, precyzyjnie spisany repertuar goszczący na scenach, zapis wybitnych ról, czy plastyki scenicznej, a także przybliżający problem upaństwowienia teatrów, zniewolenia kultury i likwidacji Związku Artystów Scen Polskich, skończywszy na problemie weryfikacji i czystek w środowisku, do dzisiaj pozostającym tematem gorących rozpraw i dyskusji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie ZASP.