Jury Nagrody KLIO w składzie:  prof. dr hab. Halina Manikowska, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący jury), red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, po rozpatrzeniu zgłoszonych 175 propozycji książek wydanych w latach 2017–2018 postanowiło nominować do Nagrody KLIO następujące tytuły:

W kategorii autorskiej i monografii naukowych:

 • Włodzimierza Mędrzeckiego – za książkę Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939 (Wydawnictwo Literackie)
 • Annę Grześkowiak-Krwawicz – za książkę Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej)
 • Macieja Górnego – za książkę Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej Europy (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

W kategorii edytorskiej:

 • Muzeum Mazowieckie w Płocku – za książkę Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • Wydawnictwo Akademickie DIALOG – za książkę Da Qin i Fulin. Obraz Zachodu w źródłach chińskich z I tysiąclecia n.e.
 • Ośrodek Karta – za serię Świadectwa XX wiek
 • Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – za książkę Korespondencja Fryderyka Chopina
 • Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum – za książkę Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety

W kategorii varsaviana:

 • Jacka Leociaka – za książkę Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (Dom Spotkań z Historią)
 • Grzegorza Mikę – za książkę Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury (Skarpa Warszawska)
 • Piotra Wierzbickiego – za książkę Podchmielona historia Warszawy (Skarpa Warszawska)

Mecenat nad Nagrodą KLIO objęło:
Miasto Stołeczne Warszawa, ZAiKS Stowarzyszenie Autorów, Fundacja Historia i Kultura.