Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Ryszardem Jakubczakiem twórcą monografii pt. „Powszechna Obrona Terytorialna”, wydanej nakładem Fundacji Historia i Kultura. Bezpieczeństwo narodowe stanowi dla jednostek, społeczności i państw nadrzędną potrzebę i wartość. Autor w szczegółowy sposób rozpatruje potrzeby i możliwości utworzenia powszechnej obrony terytorialnej w Polsce, rozważa kwestie podejścia do obronności państwa, tworzenia zasobu obronnego w oparciu o własne siły, tak aby być skutecznym obronnie.