Publikacje

Współczesna Obrona Narodowa

pod redakcją Ryszarda Jakubczaka


Niniejsza monografia ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu obrony narodowej Polski w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego – wiedzy niezbędnej w kreowaniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, rodziny, społeczności lokalnej oraz całego państwa, a także wspólnoty międzynarodowej. Jest ona ważnym elementem zrozumienia obywatelskiego obowiązku obrony Polski i włączenia się w tworzenie bezpieczeństwa narodowego oraz kontynuowania wielkiego patriotycznego dzieła naszych przodków – obrony Ojczyzny, warunkującej bezpieczne życie obecnego i przyszłych pokoleń Polaków.
Autorami poszczególnych rozdziałów są uznani naukowcy w sferze bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej oraz badający kwestie polskiej obronności. Treści poszczególnych rozdziałów odzwierciedlają ich poglądy na organizacje obrony narodowej w Polsce w kontekście aktualnej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Materiał skierowany jest nie tylko do studentów i środowisk dydaktyczno-naukowych uczelni wojskowych, lecz także polityków, historyków, politologów oraz strategów, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką obrony narodowej obywateli, którym bliska jest skuteczność obronna państwa polskiego.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego